Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолов отказа кола на Слави Трифонов

Мая Манолов отказа кола на Слави Трифонов

Мая Манолов отказа кола на Слави Трифонов

Омбуд­с­манът Мая Манолова, която остана без кола и шофьор от НСО и от няколко дни демон­с­т­ративно започна да се вози на общес­т­вен тран­с­порт, вчера организира приемна във влака София-Варна. Тя се качи на него в 6,40 часа сут­ринта пред камерите на множес­тво жур­налисти. Билетите на граж­даните, които ще изпол­з­ват прием­ната, ще бъдат осчетоводени и изп­ратени на финан­совия минис­тър, защото хората не са длъжни да плащат за приемна с когото и да било, обясни омбуд­с­манът, цитирана от БНР. Наис­тина се оказа много полезен този начин за срещи с граж­даните. Пос­тавиха се много проб­леми, ще помог­нем кон­к­ретно на много хора. Имаше и колек­тивни жалби, които се отнасят за още повече граж­дани. Така че всяко зло за добро. Имп­ровизираната приемна има своите огромни плюсове. Много се надявам този пример да бъде пос­лед­ван и от други пред­с­тавители на инс­титуции, комен­тира Манолова.

По думите й един­с­т­веното, от което й е неудобно, е “огром­ният интерес, който предиз­виква иначе една нор­мална пос­тъпка“, защото хиляди хора се возят всеки ден с този влак, кач­ват се и в автобус. Моята работа е аз да се занимавам с проб­лемите на хората, да бъда до тях да ги под­к­репям. Тези дни имах десетки обаж­дания за под­к­репа. Това ме мотивира да работя на 100 процента за проб­лемите на всеки бъл­гар­ски граж­данин. Това е работа, която ми е на сърце, върша я с цялата си енер­гия, имам две години ман­дат. Мисля, че трябва да свик­нем да виж­даме политици, инс­титуции в общес­т­вения тран­с­порт, добави тя преди влакът да продължи за Варна. От Плевен имаше граж­дани, които се качиха, за да се видят с Манолова във времен­ната приемна във влака. Меж­дув­ременно шоуменът Слави Трифонов обяви, че предос­тавя кола и шофьор на Мая Манолова, защото било чисто заяж­дане от страна на дър­жавата и че омбуд­с­манът не трябва да бъде унижаван. Благодаря на Трифонов, че ми е пред­ложил кола и шофьор, но няма как да приема, с моя екип ще се справим с ресурса, който имаме, заяви обаче общес­т­вената защит­ничка, като изказа благодар­ности на всички приятели и поз­нати, които се отзовали. Управ­ляващите взеха правото ми на кола — това може да е зло за добро. Автомобилите в моята инс­титуция си имат график, не мога да пол­з­вам друг оттам. Хората се свър­з­ват с нас при какви ли не случаи. Ще се опитаме да стег­нем колите, които имаме, каза още омбуд­с­манът. Тя се извини на граж­даните, че ги занимава с проб­лемите си и под­черта, че поради огром­ния интерес от страна на медиите вече няма да ги инфор­мира кога и къде ще пътува. По-рано днес от пресофиса й обаче съоб­щиха, че след прием­ната във влака в 15.30 ч. общес­т­веният защит­ник ще се срещне с бивши служители на фалиралата авиоком­пания “Ер Виа“ във връзка с неиз­п­латените им зап­лати в Облас­тна админис­т­рация Варна –ул. Прес­лав № 26. По-късно омбуд­с­манът ще раз­говаря с ръковод­с­т­вата на Окръж­ния и Район­ния съд във връзка с пред­ложенията за съз­даване на специализирани съдебни със­тави и щадящо правосъдие по отношение на деца в родител­ски кон­ф­ликт, комен­тира Дир.бг.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие