Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Пациенти на хемодиализа подават колективен съдебен иск срещу болницата във Видин

Пациенти на хемодиализа подават колективен съдебен иск срещу болницата във Видин

Пациенти на хемодиализа подават колективен съдебен иск срещу болницата във Видин

След аварията в отделението според пациентите мерки за адекватно лечение още не са взети

Пациенти на хемодиализа подават колек­тивен съдебен иск срещу бол­ницата във Видин. Те обвиняват лечебно заведение в некачес­т­вена терапия и увреж­дане на здравето им. Решението идва месец след аварията в отделението по хемодиализа, при която един мъж почина. Според пациен­тите мерки за адек­ватно лечение още не са взети, комен­тира Би Ти Ви. Пациен­тите на хемодиализа от Видин и района са над 40. Сред тях е Емилиян Пет­ров, който е на терапия от 15 години. Смята, че през пос­лед­ните години неред­нос­тите в отделението се задъл­бочават. Преди пет месеца Емилиян започва да отпада, появяват се болки в ставите и обрив. Оказва се обща инток­сикация. Това са отровите, за които ние ходим на диализа, фак­тически диализата е тази, която трябва да ни изчисти, но чис­тенето не е добро, обясни той. Подобни оплак­вания имат и други пациенти, но всички те продъл­жават терапиите си в мес­т­ното отделение – доп­реди месец, когато сис­темата за омекотяване на водата аварира. И тогава раз­б­рахме, че тази инс­талация, която е едно от трите най-важни неща за качес­т­вена диализа, работи неп­равилно, посочи Емилиян Пет­ров. Два дни след пов­редата един от бол­ните умира. Резул­татите от аутоп­сията са, че той е получил белод­робен отток вслед­с­т­вие на пропус­натата хемодиализа, обясни дъщерята на починалия Рени Неофитова. Близ­ките на починалия твър­дят, че след аварията тран­с­пор­тът до други лечебни заведения не е бил своев­ременно организиран. Наз­наченият по случая медицин­ски одит установява грешки в дейс­т­вията на дежурен лекар от спеш­ното отделение, който не е извър­шил изс­лед­вания. Този човек, Бог да го прости, не е починал от това, че не му е взето изс­лед­ване, а от това, че не си е нап­равил диализа”, комен­тира дирек­торът на МБАЛ – Видин д-р Цветан Василев. След събитията Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването обяви, че отпуска 180 хиляди лева за отделението. „Това, което е нап­равено до момента, е общес­т­вената поръчка за дос­тавка на седем апарата и на диализни кресла. Към края на месеца трябва да изтече срокът за събиране на оферти и след това да дойде дос­тав­ката, за което пак ще трябва време, раз­бира се”, допълни дирек­торът на здрав­ното заведение. Десетина от бол­ните и сега продъл­жават лечението си в Мон­тана – въп­реки наличието на час­тен диализен цен­тър във Видин, който продъл­жава да чака раз­решение за работа. С една-единствена цел – парите, които се дават за диализна процедура, да продъл­жават да се пренасоч­ват от шефа на бол­ницата към други звена на бол­ницата, предуп­реж­дава Би Ти Ви. И тъй като решение на проб­лемите на този етап няма, бол­ните тър­сят правата си по друг начин. „Решихме да заведем съдебен иск за трайно увреж­дане на нашето здраве и за невъз­мож­ност за тран­с­п­лан­тиране”, каза пациен­тът Валери Нин­ков. Иск срещу бол­ницата ще подадат и близ­ките на починалия пациент.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...