Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) МВР проверява камиони, таксита, автобуси и пътниците в тях

МВР проверява камиони, таксита, автобуси и пътниците в тях

МВР проверява камиони, таксита, автобуси и пътниците в тях

До 2 декем­ври на територията на страната ще бъде извър­шен засилен кон­т­рол на водачите на товарни автомобили, автобуси и път­ниците в тях, както и на водачите на так­симет­рови коли, съоб­щиха от МВР. В хода на планираната операция ще се проверява за спаз­ване на раз­решената мак­симална скорост за движение, упот­ребата на алкохол, нар­котични вещес­тва и тех­ните аналози, изпол­з­ване на обезопасителни колани, тех­ничес­ката изп­рав­ност на автомобилите и на осветител­ните им сис­теми, уточ­нява Канал 3. По време на провер­ките ще се следи и за управ­ление на автомобили от неп­равос­пособни водачи, както и на такива, на които временно е отнето свидетел­с­т­вото за управ­ление.

По метода “широкооб­х­ватен кон­т­рол“ ще се следи и за валидна задъл­жителна зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“, както и зап­латена ли е необ­ходимата винетна такса за пол­з­ване на репуб­ликан­с­ките пътища.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие