Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мръсният въздух идва в София в края на годината

Мръсният въздух идва в София в края на годината

Мръсният въздух идва в София в края на годината

Въз­духът в София засега не е замър­сен с фини прахови час­тици (ФПЧ). Очаква се повишено ниво на ФПЧ около Нова година, предуп­реди пред БНТ глав­ният екс­перт в Изпъл­нител­ната аген­ция по окол­ната среда (ИАОС) Тодорка Пет­кова. Тя е категорична, че измер­ванията в момента в столицата не показ­ват високи нива на замър­сяване.

По думите на екс­перта през миналата 2017 година най-високи стой­ности, които превишавали допус­тимите норми на замър­сяване на въз­духа, са кон­с­татирани в Плов­див, Мон­тана и Видин. Пет­кова съобщи, че в понедел­ник миналата сед­мица, 19 ноем­ври, са установени превишения на ФПЧ два пъти в Смолян. Там са регис­т­рирани превишения и във втор­ник и сряда. Във втор­ник, 20 ноем­ври, кон­цен­т­рацията на ФПЧ над допус­тимите норми е имало още и в Благоев­г­рад, както и в Пав­лово, комен­тира Нюз.бг. През чет­вър­тък не е кон­с­татирано превишаване, защото имало силен вятър.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие