Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стойнев към управляващите: Не БСП, а ГЕРБ спря „Южен поток”

Стойнев към управляващите: Не БСП, а ГЕРБ спря „Южен поток”

БСП гласува позитивно промените в Енер­гий­ната стратегия и показа как е въз­можно във време на силно опозиционно противопос­тавяне да се дър­жиш дър­жав­нически и да под­к­репиш управ­ляващите”. Това се казва в позиция на депутата от БСП и бивш енер­гиен минис­тър Драгомир Стой­нев, раз­п­рос­т­ранена от прес­цен­търа на пар­тията. Той уточ­нява: „Премиерът Бойко Борисов, раз­бира се, е наясно, че за да се случат големи енер­гийни проекти трябва да се покаже, че зад управ­ляващите има политически кон­сен­сус. Вместо да отчете политичес­ката кон­солидация за позиционирането на Бъл­гария по един разумен начин в новата динамика на отношенията Русия-Турция-ЕС, той отново не устоя и се върна в дотег­налото на всички противопос­тавяне „ние колко сме добри, а вие колко сте лоши“ като обяви, че в ман­дат на БСП е спрян „Южен поток“.

Длъжен съм обаче да кажа няколко неща:

1. Не, в ман­дат на БСП през 2014 г. „Южен поток“ не е спиран. Правител­с­т­вото с учас­тие на БСП бе пос­тавено от ЕС в процес на задейс­т­ване на наказателна процедура. ЕС искаше спирането на изпъл­нението на общес­т­вените поръчки по проекта, заради въп­роси по начина на съз­даване на проек­т­ната българо-руска ком­пания „Южен поток“, случило се в пър­вия ман­дат на Борисов, и след това по процедурни въп­роси относно изб­рания фор­мат за провеж­дане на търга за изпъл­нител. И не е ставало дума за коруп­ция –като подиз­пъл­нители по проекта бяха кон­с­т­руирани над 150 един­с­т­вено бъл­гар­ски строителни ком­пании, за да има равно натовар­ване на този ключов бранш. Мнозин­с­т­вото от строител­ния бранш бе официално в проекта, а Бъл­гар­с­ката строителна камара бе част от процеса в името на проз­рач­ността.

2. Проек­тът „Южен поток“ не бе продъл­жен — и това е точ­ния тер­мин, по решение на вън­шни фак­тори, но правител­с­т­вото с учас­тие на БСП го остави в със­тояние на пълна готов­ност за продъл­жаване – завър­шила процедура по ОВОС, стар­тирало отчуж­даване на терени, раз­решение за строеж, осигурено финан­сиране и още стотици административно-процедурни дейс­т­вия, в които бяха ангажирани включително и общините, през които минаваше трасето.

3. Проек­тът в Бъл­гария обаче бе дис­к­редитиран, омър­сен и в крайна сметка спрян в една небалан­сирана външно-политическа игра и в една тъжно ниска вътрешно-политическа злоупот­реба. Много пъти съм цитирал тогаваш­ния вицеп­ремиер Бъч­варова, сега обаче ще цитирам самият Борисов, който през октом­ври 2015 г. казва, че доказател­с­тво за приятел­с­т­вото ни с американ­с­кия биз­нес е спирането на три големи руски проекта, спирането на руски самолети и приз­наването на воен­ното крило на Хиз­була за терорис­тична организация. Цитирам: „Като има проб­лем с руски проект ние дейс­т­ваме незабавно и затова за „Бургас-Александруполис“ сме в съдилищата, и за „Южен поток“ ще отидем в съдилищата, за „Белене“ вече две години сме в съдилищата в Париж.“ Само преди месец пък Росен Плев­нелиев раз­каза пуб­лично, че той е спрял „Южен поток“ чрез служеб­ния кабинет след правител­с­т­вото на Орешар­ски.

Тази над­п­ревара между инс­титуциите у нас ядоса рус­кия вън­шен минис­тър Лав­ров и той реагира, цитирам: „Бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов трябва да се срамува пред избирателите и пред страната от изяв­лението си, че рус­ките енер­гийни проекти са били спрени в интерес на САЩ”, припомни депутатът от БСП.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...