Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Изборният кодекс крие възможности за манипулации на вота

Социолог: Изборният кодекс крие възможности за манипулации на вота

След 30 години демок­рация имаме Изборен кодекс /ИК/, който е съм­нителен, с огромни въз­мож­ности за дефор­мация на избор­ния процес. Кодек­сът е далеч от съвър­шеното. Това комен­тира социологът Кольо Колев на национална кон­ферен­ция, пос­ветена на избор­ните сис­теми, съобщи БТА. Той изб­рои няколко пречки пред нашата избирателна сис­тема. Едната, според него, е че всяка изборна сис­тема допуска въз­мож­ност за бонифициране на едни политически пар­тии за сметка на други, преди всичко с под­бора на гласоподавателите. Смятаме се от мажоритарна към по-мажоритарна сис­тема, към чисто пропор­ционална, към усед­налост, машинно гласуване — в тези неща има проек­ция на чисто политически интереси, отбеляза Колев. След 30 години демок­рация имаме Изборен кодекс (ИК), който е съм­нителен, с огромни въз­мож­ности за дефор­мация на избор­ния процес. Кодек­сът е далеч от съвър­шеното. Социологът е убеден, че машин­ното гласуване, именно защото засега се провежда заедно с бюлетини на хар­тия, не може да реши проб­лема с пороч­ните прак­тики, въп­реки, че по прин­цип, при него няма недейс­т­вителни гласове. Социолозите, по думите му, също са “набър­кани в тази каша“, защото не говорят в един глас, което поз­волява в пролуките да се вбие политикан­с­т­вото, популизъм. За елек­т­рон­ния вот смята, че сис­темата е пър­воначално пробита, тъй като в нея няма доверие.

Кольо Колев прог­нозира, че догодина е въз­можно, вместо два, да имаме три вота — евро, мес­тен и пред­с­рочен пар­ламен­тарен. Когато нещо започне да се дъни през сед­мица, трябва да се мисли за нова кон­фигурация, скан­далите не са случай­ност, а са предиз­викани от негатив­ната селек­ция в админис­т­рацията, мотивира прог­нозата си той.

Екс­пер­тите по избор­ното законодател­с­тво са раз­делени за усед­налостта. Според Колев и Михаил Кон­с­тан­тинов е хубаво да има широк дебат за въвеж­дане на изис­к­ването и за пар­ламен­тар­ния вот.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...