Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Тревога: Въздухът в София пет пъти над нормата за замърсяване

Тревога: Въздухът в София пет пъти над нормата за замърсяване

Екоек­с­перти бият тревога, че през пос­лед­ните дни въз­духът в София е опасно мръсен.

Към 12.00 часа в понедел­ник стой­нос­тите на мръс­ния въз­дух в София са 5 пъти над допус­тимата норма, предуп­реж­дава Валери Серафимов от Изпъл­нител­ната аген­ция по окол­ната среда.

Специалис­тите измер­ват всички показатели, които са рег­ламен­тирани с европейс­кото и бъл­гар­с­кото законодател­с­тво — серен диок­сид, азотен диок­сид, въг­лероден оксид, фини прахови час­тици, бен­зен. 

През пос­лед­ните два дни най-високо съдър­жание на фини прахови час­тици е отчетено в “Хипод­рума“ и “Надежда“, заяви Серафимов. 

Най-големите атмос­ферни замър­сители през зим­ния сезон са отоп­лението на битови, твърди и течни горива и автомобил­ният тран­с­порт.

В събота въз­духът в София е бил замър­сен два пъти над нор­мите, в неделя – три пъти, инфор­мира минис­търът на екологията Нено Димов.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...