Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Първанов: АЕЦ няма алтернатива, „Турски поток” ще мине през България

Първанов: АЕЦ няма алтернатива, „Турски поток” ще мине през България

Първанов: АЕЦ няма алтернатива, „Турски поток” ще мине през България

Залагам 90%, че тръбата на „Тур­ски поток” ще мине през Бъл­гария. Това заяви в сут­реш­ния блок на БНТ президен­тът (20022012) Георги Пър­ванов. „Няколко неща ме впечат­лиха по време на дис­кусията в пар­ламента — първо, лип­сва политичес­кия диалог. Едно време ние знаехме какво ще се случи и под­пис­вахме договори, сега обаче чакаме съоб­щенията на инфор­мацион­ните аген­ции. 90% съм сигурен, че тази тръба на “Тур­ски поток“ ще мине през Бъл­гария, защото това е стратегически интерес на Русия — да стигне до Сър­бия този газ, да стигне и до Унгария, които са пар­т­ньори и приятели на Путин”, смята бив­шият президент. 

На второ място, посочи Пър­ванов, се рад­ваме на едни обеми, които са твърде скромни. Той припомни онези обеми, които бяха договорени по т. нар. голям шлем — ставаше дума за 63 млрд. куб. метра, сега обемът е 15 не повече от 16 млрд. куб. метра. Очевидно е, че сме редуцирали своите претен­ции, но все пак е по-добре така да стане, откол­кото нищо, обясни Георги Пър­ванов.

Видно е, че и САЩ също реагират. Нап­рави ми впечат­ление на американ­с­кия пос­ланик, който беше казал нещо, че те ще ни бранят от рус­ките енер­гийни проекти. Питам — как. Ако те ще пос­т­роят нова атомна цен­т­рала — добре, ако те ще докарат реално големи количес­тва газ, аз съм за. Само, че те не правят това. Засега искат да ни спрат проек­тите. Хайде стига вече с това поведение на Вашин­г­тон и Брюк­сел. „Ние трябва да проявим харак­тер, трябва да проявим воля и аз имам чув­с­т­вото, че това не се случи при актуал­ното обсъж­дане на Енер­гий­ната стратегия. По повод идеята АЕЦ „Белене” да бъде бал­кан­ски проект, Пър­ванов комен­тира, че Бал­каните са добър пазар за нашата енер­гетика. „Ако приоб­щим Македония, дори и Черна гора, проек­тът би могъл да придобие друга тежест”.  За тиражираните опасения, че АЕЦ „Белене” е в рис­кова сеиз­мична зона, Пър­ванов заяви: „Няма сеиз­мичен риск, само плашим гар­гите”. Той бе категоричен, че ядрената енер­гетика е един­с­т­веният тех­нологичен проект, който имаме, и който може да дърпа икономиката нап­ред. 

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...