Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Жители на Хитрино към БСП: Върнете държавата на мястото й

Жители на Хитрино към БСП: Върнете държавата на мястото й

Жители на Хитрино към БСП: Върнете държавата на мястото й

С „Визия за България“ левицата иска коренно да промени ситуацията у нас и да върне държавата на хората  

За да си купим лекар­с­тва тук, в Хит­рино, трябва да платим в пъти повече, откол­кото в Шумен. Живеем в една дър­жава, една област, а цените са коренно раз­лични. Нужно е дър­жавата да се намеси в това, вър­нете дър­жавата на мяс­тото й, защото с 250300 лв. пен­сии трябва да си купим лекар­с­тва, да платим сметки и да живеем цял месец. Това е абсур­дно“, заявиха жители на общ. Хит­рино по време на срещата с народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ проф. Анелия Клисарова и Иван Чен­чев. Те добавиха, че под­к­репят пред­ложенията на левицата във „Визия за Бъл­гария“, свър­зани с образованието. Според жителите на Хит­рино, те ще помог­нат за това децата да излизат от училище грамотни, а не просто с дип­лома. Хората споделиха, че децата от селата трябва да пътуват в студ и пек до училище в по-големите населени места и губят часовете за учене в пътуване. „Нап­равете така, че учителите да идват при децата“, призоваха те. Народ­ният пред­с­тавител проф. Анелия Клисарова обясни, че в алтер­натив­ният бюджет на БСП са заложени 10 млрд. лв. повече приходи и то не от вдигане на данъците на хората, а от подоход­ното облагане и раз­биването на сивата икономика. Така ще започ­нем и пър­вата стъпка към решаването на демог­раф­с­ката катас­т­рофа“, комен­тира тя. Клисарова добави, че част от мер­ките е намаляването на данъка на работещите семейс­тва, с 50 лв. за всяко дете, еднок­ратна помощ от 6400 лв. за раж­дане на второ и трето дете, отново за работещи родители, както и повишаването на май­чин­с­т­вото за втората година. „Всичко това обаче не може да се случи без работеща икономика. Мал­кият и среден биз­нес се притис­кат пос­тоянно от дър­жавата, големите чуж­дес­т­ранни инвес­титори бягат от Бъл­гария, заради голямата коруп­ция. Визията посочва как това ще се промени, за да имат хората работа и добри доходи“, категорична бе Анелия Клисарова. Народ­ният пред­с­тавител Иван Чен­чев пред­с­тави законоп­роек­тите на БСП за подоб­ряване на живота на хората, които са отх­вър­лени от ГЕРБ. “В дър­жавата  пари има, въп­росът е да има дал­новидна дър­жавна политика. 800 мл. лв. щеше да струва увеличението на всички пен­сии. Правител­с­т­вото каза, че пари няма, но в същото време даде 2 млрд. лв. за саниране. Хвалят се, че има излишък, но не искат да намалят ДДС на лекар­с­т­вата, хляба и другите храни. Не го правят, защото от тези мерки, които са добри за хората, нищо няма да се върне при управ­ляващите“, каза още Чен­чев. Той добави, че даването на кон­цесия на летище „София“ също е пример за лип­сата на дър­жава. Не е нор­мално да се даде печелившо пред­п­риятие и част от национал­ната  сигур­ност на страната ни на чужда ком­пания“, категоричен бе Иван Чен­чев.  

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...