Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проданов: Проверката на пътищата не е за БСП, а за всички граждани

Проданов: Проверката на пътищата не е за БСП, а за всички граждани

Проданов: Проверката на пътищата не е за БСП, а за всички граждани

“За съжаление, в Бъл­гария винаги стигаме до пред­ложения и решения след тежки и трагични инциденти“, това каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов в предаването “Лице в лице“ по БТВ.

Във връзка с питането на БСП към премиера и отговора, в който се пред­лага съз­даването на нова струк­тура за безопас­ността на пътищата, Проданов комен­тира, че министър-председателят е отговорил админис­т­ративно и не е взел отношение по опасенията на БСП. “Видяхме поред­ното отбиване на номер“, кон­с­татира народ­ният пред­с­тавител. По думите му в момента също има такава комисия, която се със­тои от всички зам.-министри към минис­тер­с­т­вата с ком­петен­ции по въп­росите, свър­зани с безопас­ността на движението и намаляване на жер­т­вите по пътищата. “В крайна сметка, явно тя не върши работа. Не сме съг­ласни на сляпо да под­к­репим чисто админис­т­ративно й сменяне с някакъв друг орган, без да е заложен кон­к­ретен план за него“, заяви народ­ният той.

“Ние под­к­репяме всяка мярка, която би доп­ринесла за намаляване на жер­вите на пътищата, но това трябва да бъде добре обяс­нено. В случая, пред­лагат съз­даване на орган от 39 човека, който да коор­динира работата между раз­лич­ните минис­тер­с­тва“, комен­тира Проданов. Той поясни, че няма изис­к­вания към тези 39 човека, които трябва да бъдат наз­начени в новата струк­тура. “В същото време, в пос­тав­лението на Минис­тер­ски съвет има 3 страници с изис­к­вания към вън­ш­ните екс­перти, около сто човека, които ще бъдат прив­лечени към тази комисия. Това става мегаор­ган със сериозни раз­ходи и хар­чене на дър­жавни пари“, кон­с­татира депутатът от БСП. Той добави, че ако има такива хар­чове, трябва да има и ефект. “Бор­бата с жер­т­вите по пътищата е приоритетен въп­рос за всяко правител­с­тво. Затова трябва да имаме точно и ясно пос­тавени критерии, по които да изберем тези 39 човека“, категоричен бе Проданов.

“Провер­ката на пътищата не е в интерес на БСП, а е в интерес на всички граж­дани. Всички ние пътуваме по тях, всички ние сме заин­тересовани да се строи качес­т­вено“, зак­лючи зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...