Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Йончева: Подкрепям строителите

Йончева: Подкрепям строителите

Под­к­репям бъл­гар­с­ките строители, заяви депутатът от левицата Елена Йон­чева по повод изяв­ления на Камарата на строителите в Бъл­гария.

Бран­шовата организация обвини БСП, че атакува строител­ния биз­нес в интерес на чужд ком­пании.

“Заедно със строителите нас­тояваме за едно и също — да докажем, че пътищата в Бъл­гария отговарят на тех­ничес­ките изис­к­вания и не зас­т­рашават ничий живот“, под­чер­тава Елена Йон­чева. 

И заявява: “Вяр­вам, че строителите под­к­репят нашите искания за независима екс­пер­тиза в европейска лаборатория на магис­т­рални учас­тъци, строени и ремон­тирани през пос­лед­ните 5 години, какъвто е периодът на усточивост. Това е начин да изчис­тим всяко съм­нение в професионализма на бъл­гар­с­кия строител. Те зас­лужават това! 

Независимата екс­пер­тиза на качес­т­вото на бъл­гар­с­ките магис­т­рали помага на строителите, които са принудени да работят в обс­тановка, в която често се кон­с­татират редица неред­ности по цялата верига на инвес­тицион­ния процес. Отговор­ност за тези нарушения носят не строителите, а мофиот­с­кият модел на управ­ление в Бъл­гария.“

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...