Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Йончева: Държавният департамент на САЩ говори за корупцията у нас

Йончева: Държавният департамент на САЩ говори за корупцията у нас

Реак­цията на Камарата на строителите показва страх и паника от извър­ш­ване на независима проверка. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. 

Нашето искане е само за проверка на бъл­гар­с­ките магис­т­рали – за проверка на качес­т­вото им в независима европейска лаборатория. Ние не раз­бираме как е въз­можно срещу това искане да бъдат изкарани 1000 строителни камиона. Реак­цията на Камарата на строителите показва страх, паника от извър­ш­ването на една така проверка. Ние под­к­репяме строител­с­т­вото и на прак­тика искаме само едно и също – да се строят качес­т­вени пътища. А това може да стане само с проверка на пътищата“, заяви тя. 

Нашата цел е в бъдеще да има независим кон­т­рол от бъл­гар­с­ката дър­жава и АПИ. Трябва да приемем европейс­кия модел за кон­т­рол както при обявяване на общес­т­вени поръчки, така и при изпъл­нението им и тех­ния кон­т­рол. Отговор­ност обаче за качес­т­вото на бъл­гар­с­ките пътища не носят строителите, затова ние не сме срещу тях, а им помагаме. Отговор­ност носи мафиот­с­кият начин, по който се управ­лява Бъл­гария – срас­т­ването между биз­нес и власт“, каза още Йон­чева. 

Тя посочи, че днес отново се е казало, че няма доказател­с­тва за евен­туална коруп­ция при строител­с­т­вото на пътищата. 

Затова искам още вед­нъж да цитирам пос­лед­ния док­лад на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ за инвес­тицион­ния климат в Бъл­гария, в който се казва, че служители във всички клонове на правител­с­т­вото са замесени в коруп­ционни прак­тики без­наказано“, каза Йон­чева.

Минис­тър Петя Аврамова трябва да обясни защо по прог­рамата „Тран­зитни пътища V“ раз­ликата между договорените и изп­латените от АПИ суми е повече от 250 млн. лв. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде Аген­ция „Фокус“.

Искам да дам един пример за срас­т­ването между дър­жавата и биз­неса. Става дума за това — през АПИ се договарят едни количес­тва и обеми на сдел­ките за стотици милиони, след което се оказа, че изпъл­нението и раз­п­лащането по тези сделки са стотици милиони повече. Тоест, само по едната прог­рама — „Тран­зитни пътища V“, само за осем от въз­мож­ните лотове там раз­ликата между договорените и под­писаните суми и сумите, които са изп­латени от АПИ, са повече от 250 млн. лв.“, заяви Кутев.

Той посочи, че тези 250 млн. лв. са били раз­п­латени на строител­ните фирми без търг, без процедура, с допъл­нителни анекси. „На какво основание това се прави. Защото в закона е записано, че това може да се прави само при дребни промени – след като е под­писан договор, ако се наложи някъде да се раз­шири или намали дебелината на слоя нап­ример. А тук става дума за такива дребни промени, които са на стой­ност 250 млн. лв. Договаря се една сума, а се плаща 34 пъти по-голяма чрез заобикаляне на закона и правилата. Въп­росът го има и се надявам този петък да има отговор на него от минис­търа на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото, за да раз­берем как се хар­чат тези пари“, каза още Кутев.

 

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...