Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб28112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Румен Радев настоява за прозрачност при броенето на бюлетините при избори

Президентът Румен Радев настоява за прозрачност при броенето на бюлетините при избори

Президентът Румен Радев настоява за прозрачност при броенето на бюлетините при избори

Държавният глава е категоричен, че трябва да има машинно гласуване

Президен­тът Румен Радев пред­ложи в сек­цион­ните комисии, където се осъщес­т­вява броенето на бюлетините след избори, да има видео наб­людение, както и в самите сек­ции за гласуване, съобщи БНТ. Дър­жав­ният глава организира дис­кусия на тема „Избори — проз­рач­ност и доверие“. В нея учас­т­ват инс­титуции и организации, ангажирани с провеж­дането, организацията и сигур­ността на избор­ния процес. Много е важно доверието на хората в избор­ния процес, отбеляза в началото на дис­кусията президен­тът Румен Радев. А за да стане това, за да вяр­ват хората в чес­т­ността на организацията и провеж­дането на изборите, трябва да се отс­т­ранят някои от негатив­ните явления, на които сме свидетели в пос­лед­ните години и които дос­тигат до 56%, при приета норма до3%. Според президента, много е важно да бъде намален процен­тът на недейс­т­вителни бюлетини. Според него негативен е и фак­тът от лошата под­готовка на членовете на сек­цион­ните избирателни комисии. Според дър­жав­ният глава не е нужно да има втори протокол от сек­цион­ните избирателни комисии, защото този протокол съз­дава и въз­мож­ности за злоупот­реби. Радев нас­тоява също след края на избор­ния ден да се предава пряко броенето на бюлетините. Мисля да обсъдим видеонаб­людението в сек­цион­ните избирателни комисии, то ще реши за отговарянето на изис­к­ванията на Венециан­с­ката комисия да има проз­рач­ност при броенето на бюлетините. Това е много важно, много важно е законодателят така да реши този въп­рос, че да се запази и тай­ната на гласуването, но най-вече да има пълно обх­ващане на броенето на бюлетините от отварянето на урните, броенето и офор­мянето на протокола. Това е много важно, много важно е да има не само кар­тина в реално време онлайн, да има и звук, да се чува какво си говорят и как работят членовете на СИК, заяви още президен­тът. Той е категоричен, че трябва да има машинно гласуване. Той се обяви и за необ­ходимостта от елек­т­ронен вот. На дис­кусията бяха поканени и пред­с­тавители на всички пар­ламен­тарни групи, но дой­доха само пред­с­тавители на БСП и ДПС.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...