Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Без винетки по Северната тангента

Без винетки по Северната тангента

Без винетки по Северната тангента

Решението бе обявено от премиера Бойко Борисов, след като граждани заявиха протестна готовност

Няма да има винетки за пол­з­ването на Север­ната тан­гента, отсече премиерът след извън­редно заседание с учас­тието на шефа на АПИ, регионал­ния минис­тър, финан­совия и вът­реш­ния минис­тър. Това се случи след ост­рата позиция на опозицион­ната БСП и след обявената готов­ност на граж­дани да протес­тират, и въп­реки че до пос­ледно властта обявяваше, че винетки в този район все пак ще има.

Борисов припомни, че и Север­ната, и Южната дъга са нап­равени за удоб­с­тво на хората и затова ситуацията си остава същата, като през миналата година.

Надявам се да не се спекулира повече по тази тема, обобщи Борисов.

Въз­можно е да въз­ник­нат грешки при елек­т­рон­ната сис­тема за закупуване винетки, защото тя все още е нова. Това заяви в предаването „Тази сут­рин” пред­седателят на УС на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура” инж. Светос­лав Глосов.

Само вчера са продадени над 380 хил. винетки, тоест на всяка 20-та секунда в дър­жавата е продавана винетка, каза шефът на Път­ната аген­ция.

1,5 млн. лв. са приходите от продажба на винетки от 17 декем­ври до вчера. Тези, които са си купили винетка няма да бъдат прих­ващани като нарушители от ТОЛ-полицията. Тези автомобили започ­ват да бъдат раз­полагани по Репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, вчера броят им беше малък, бяха базирани около София, искаме хората да свик­ват с тях и да ги раз­поз­нават. Към този момент няма глобени”, заяви Глосов.

Шефът на Път­ната аген­ция обясни, че глоби няма да бъдат налагани на шофьорите, чиито винетки важат и през 2019 г., но не са кон­вер­тирани в елек­т­ронни. При залавяне на нарушител, ТОЛ-полицията няма да събира глобата в брой, тя ще може да бъде платена само чрез ПОС-терминал или по бан­ков път – в срок от две сед­мици.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...