Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Без такси за детски градини, призова омбудсманът

Без такси за детски градини, призова омбудсманът

Без такси за детски градини, призова омбудсманът

Манолова се срещна с родители в Ловеч, където кметицата от ГЕРБ се противопостави на решение на общинарите в тази посока

Според омбуд­с­мана Мая Манолова отпадането на так­сите за дет­ски градини и ясли е реална и положителна стъпка за справяне с демог­раф­с­ката криза, съобщи Novini.bg.

“Отпадането на так­сите е най-важното сред­с­тво за осигуряване на дос­тъп на всички деца до предучилищно образование, до дет­ска ясла и дет­ска градина, защото 5060 лева са непосилни за родители да пращат своите деца в дет­ски заведения“, каза Манолова при посещението си в Ловеч.

Тя се е срещ­нала с родители по повод решението на общин­с­кия съвет в града от края на миналата година, според което родителите няма да плащат такси за дет­с­ките градини и ясли. То обаче беше оспорено от кмета на Ловеч Кор­нелия Маринова, която поиска извън­редна сесия по темата.

По думите на Манолова инвес­тицията, която Общината би нап­равила, е високо въз­в­ръщаема, защото децата които са били в дет­ски заведения, в предучилищна под­готовка, много по-малко отпадат от училище.

“От друга страна, самата идея да нап­равиш предучилищ­ната под­готовка задъл­жителна за 5 и 6-годишните и в същото време тя да е платена е нечес­тна спрямо родителите в Бъл­гария“, каза още омбуд­с­манът. Тя добави, че в 25 по-малки общини тези такси вече са премах­нати и Ловеч би бил пър­вият облас­тен цен­тър, който да даде пример и на останалите.

Омбуд­с­манът опроверга твър­дението на кмета на община Ловеч Кор­нелия Маринова от ГЕРБ, че това решение противоречи на Закона за мес­т­ните данъци и такси. “Чл. 298 в Закона за училищ­ното и предучилищ­ното образование рег­ламен­тира въвеж­дането на так­сите за хранене в предучилищ­ната забавачка за 5 и 6-годишните. Там се преп­раща към Закона за мес­т­ните данъци и такси по отношение на раз­мера и начина на тях­ното админис­т­риране. Същият този чл. 298 в ал. 4 казва, че родителите могат да бъдат освободени от плащането на тази такса, като това се случва с нор­мативен акт, какъвто е Наред­бата на Общин­с­кия съвет. По силата на Наред­бата и в момента определени групи деца са освободени от такси“, посочи Манолова.

Тя отп­рави призив към общин­с­ките съвет­ници да препот­вър­дят това решение и пред­ложи да се организира общес­т­вено обсъж­дане, да се прецени какъв финан­сов ресурс ще струва на Общината и какви ще бъдат ефек­тите — ран­ното дет­ско раз­витие, неот­падането на децата от училище, решаването на демог­раф­с­ките проб­леми.

Мая Манолова, заедно със своя екип, се срещна с Лов­чан­с­кия мит­рополит Гав­риил и посети Цен­търа за нас­таняване от семеен тип — 5 в Ловеч, в който е нас­танено дете, за което има решение на съда, че то трябва да бъде изведено от там и нас­танено в под­ходяща за него среда, но вече месеци това не се случва.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие