Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Опозицията дава на прокурор договор за охрана на 12 военни поделения

Опозицията дава на прокурор договор за охрана на 12 военни поделения

Опозицията дава на прокурор договор за охрана на 12 военни поделения

Съв­мес­т­ното коман­д­ване на силите е под­писало договор с фирма „Бат Секюрити“ за охрана на 12 поделения, които са с взривоопасни вещес­тва и боеп­рипаси. Договорът е нарушен по всякакви начини и внасяме сиг­нал до прокуратурата да го провери“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Николай Цон­ков пред жур­налисти в пар­ламента. Според него се ощетява Минис­тер­с­т­вото на отб­раната с бюджет и сред­с­тва, които се израз­ход­ват, но по-сериозният проб­лем е, че в близост до тези поделения живеят хора. „Всеки момент могат да бъдат засег­нати, дори физически, защото може да стане инцидент. В Бъл­гария има доста тежки случаи на взривове и знаем какви са пос­лед­с­т­вията“, припомни той.

 „Изис­к­ването за охраната е тя да бъде въоръжена. Провер­ките, които са нап­равени от Военна полиция и от самото минис­тер­с­тво, показ­ват, че охраната не е била въоръжена“, допълни народ­ният пред­с­тавител Милко Недял­ков. Той обясни, че на 29 декем­ври в Ловеш­кото поделение е станал инцидент, където вън­шни лица са напад­нали охранител. Край Ловеч загива и един от охранителите, който отива на работа пеша по тъмно време. Той комен­тира, че тези охранители би тряб­вало да пазят боеп­рипаси и опасни вещес­тва. Недял­ков под­черта, че досега охраната е осъщес­т­вявана от служители на самото минис­тер­с­тво. В резул­тат на сключените договори са освободени 427 служители въоръжена охрана към съот­вет­ните 12 военни фор­мирования на бригада „Логис­тика“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие