Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриарх Неофит: Вековната ни и славна държава да пребъдва

Патриарх Неофит: Вековната ни и славна държава да пребъдва

Патриарх Неофит: Вековната ни и славна държава да пребъдва

Пат­риарх Неофит отс­лужи в катед­ралата “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“ панихида и благодар­с­т­вен молебен за 141 години от Освобож­дението на Бъл­гария, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия. Като отс­лужихме пос­ледованията на трисагия и благодар­с­т­вения молебен, и тази година в деня на Освобож­дението на Бъл­гария заедно благодарихме на Бога за този велик Негов дар към всички нас и заедно се помолихме за упокой на душите на всички правос­лавни воини, отдали живота си за бъл­гар­с­ката свобода и независимост. Връщаме се назад във времето, когато, в порива на свобод­ния дух, нашите дос­тойни и славни предци, под­к­репяни от братя по вяра, успяха да увен­чаят веков­ната борба на правос­лав­ния ни народ и да въз­с­тановят изгубените някога духовна и политическа бъл­гар­ска свобода“, е казал в словото си пат­риарх Неофит. Негово Светей­шес­тво е заявил, че с благодар­ност и приз­нател­ност правос­лавна Бъл­гария отново свежда глави в дъл­бок пок­лон пред паметта и под­вига на всички знайни и нез­найни герои на нашата свобода, въз­к­ресявайки тех­ните светли образи и свещено дело. В спомена за стореното от тях се вдъх­новяваме за още по-всеотдайни усилия и всекид­невен усър­ден труд, за оделот­воряване на тех­ните завети към поколенията и за още по-голям духовно-културен и държавно-творчески въз­ход на скъпата ни Родина. “Вечна и блажена да бъде паметта на героите на бъл­гар­с­ката свобода! Нека Всемилос­тивият Бог благоволи и занап­ред към правос­лав­ния ни народ и към нашето земно отечес­тво, за чието освобож­дение бяха положени тол­кова много усилия и бе пролята бъл­гар­ска и брат­ска кръв“, е казал бъл­гар­с­кият пат­риарх. Негово Светей­шес­тво е пожелал: “Да живее и да укрепва бъл­гар­с­ката свобода, та в нея народът ни, Правос­лав­ната ни цър­ква и веков­ната ни и славна дър­жава да пребъд­ват и се утвър­ж­дават в Божията любов, в хрис­тиян­с­ката вяра и надежда, и всички ние заедно да принасяме изобилен плод на духов­ност, прос­вета и кул­тура, като продъл­жаваме да градим своето бъдеще върху положените от нашите предци здрави и дъл­говечни основи“. Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас! За много и благос­ловени години, е отп­равил благос­ловение в словото си за Национал­ния праз­ник пат­риарх Неофит.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...