Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: ГЕРБ управлява по метода „проба-грешка”

Социалист: ГЕРБ управлява по метода „проба-грешка”

Не може народът да плаща, а мюфтийството и Домусчиев да не плащат, заяви депутатът Христо Проданов

Докато не мах­нем ГЕРБ от властта, Бъл­гария ще се управ­лява на прин­ципа „проба-грешка“. Управ­лението е със­редоточено един­с­т­вено върху сдел­ката“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов в сут­реш­ния блок на БСТВ. Според него на всички бъл­гари е станало ясно, че случаят с мюф­тийс­т­вото е отк­ровена сделка между ДПС и ГЕРБ. „Когато имаш сделка, ако някоя от страните не изпъл­нява поетите ангажименти, под­лежи на сан­к­ции. Сан­к­циите в сдел­ката между ГЕРБ и ДПС може да се крият и в стабил­ността на сегаш­ната тройна коалиция, която управ­лява Бъл­гария“, каза още народ­ният пред­с­тавител. Той е на мнение, че управ­ляващите правят крачка в страни и разиг­рават поред­ния театър. „Пър­вата серия от него беше поканата от страна на министър-председателя на среща с мюф­тията и пат­риарха, за да се демон­с­т­рира някаква религиозна обединеност. В Бъл­гария това е факт и никой не го комен­тира. Въп­росът е всеки да си изпъл­нява задъл­женията и да си плаща данъците и осигуров­ките“, каза още Проданов. Той е категоричен, че не може народът да плаща, а мюф­тийс­т­вото и Домус­чиев да не плащат. „Не може финан­совият минис­тър, който отговаря за този сек­тор, да живее под наем при кръс­т­ника си и да не плаща“, допълни той. По неговите думи втора серия от театъра е раз­с­роч­ването на дъл­говете, за да мине бурята по този въп­рос, а после ще си нап­равят това, което са решили. По повод „ремонт на ремонта“ на столич­ния „Граф Игнатиев“, Проданов комен­тира, че тези ограничителни кол­чета, които са ги вър­тели наляво и надясно, най-накрая са раз­б­рали, че нещо е сбър­кано в проекта. „Сега ще мис­лят друго. А кой ще плати смет­ката за тази некадър­ност, която се проявява от страна на управ­ляващите? Пак ли всички ние?“, попита той. Той посочи, че ще бъде даден без­лих­вен заем за мюф­тийс­т­вото, за фир­мата, която прави ремонта на „Графа“, както и за всички, които са близки до управ­ляващите, а за народа опрощаване няма. „Какво означава да се удължи срокът за плащане на задъл­женията? Ако един човек има автомобил и отиде да си прекара колата на годишен тех­нически прег­лед, искат да видят бележ­ката за платени данъци. Ако не са платени, не минава на прег­лед и спира колата от движение. А в същото време някой може да не си плаща данъците, да се удъл­жава срокът и това да не е проб­лем за дър­жавата. Това са двой­ните стан­дарти и това раз­рушава доверието към пар­ламента и всичко останало, което се нарича елит на Бъл­гария“, комен­тира зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. Според него елитът е откъс­нат от общес­т­вото. „Стоейки в НС, дори и да защитаваме много пламенно тезите си, това не се забелязва. Пус­кайки си новините, хората чуват – депутатите опрос­тиха дъл­говете на мюф­тийс­т­вото, промениха Избор­ния кодекс. Не искаме да сме в този кюп и напус­нахме, за да се знае кои реално са управ­ляващите. В пар­ламента опозиция няма“, каза още Проданов. Според него, ако пат­риотите не са били влезли да се регис­т­рират в НС, нямало да има въз­мож­ност да се вземе решението за мюф­тийс­т­вото.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...