Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева в Благоевград: Ако въпросът е кога ще победим, отговорът е- на 26 май

Елена Йончева в Благоевград: Ако въпросът е кога ще победим, отговорът е- на 26 май

Елена Йончева в Благоевград: Ако въпросът е кога ще победим, отговорът е- на 26 май

Това ще е победа не само за БСП, а за Бъл­гария, защото ще отс­т­раним проваленото и авторитарно управ­ление на ГЕРБ, под­черта водач­ката на лис­тата на социалис­тите

 

Ние всички ще победим на тези избори. Не само левицата, а цяла Бъл­гария. Ще отс­т­раним това авторитарно управ­ление, което е зав­ладяло страната. В Бъл­гария истината вече се чува. Бъл­гаринът показва, че може да реагира на неп­рав­дата и може да защити соб­с­т­вените си интереси”. Това заяви водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ за евроиз­борите Елена Йон­чева по време на среща с общес­т­веността в Благоев­г­рад. По думите ѝ, след 12 години, все още не можем да се доб­лижим до Европейс­кия съюз, който искаме. Йон­чева изтъкна, че Европа означава също всеки да има дос­тъп до добро здравеопаз­ване, докато при нас то се е превър­нало в тър­говия. „Това не е Европа. Младите напус­кат, защото не виж­дат пер­с­пек­тива в Бъл­гария – дава се надежда само на малък кръг от хора, които са близки до шай­ката. Можем да сложим началото на бит­ката на 26-и. Ако въп­росът е кога ще победим, отговорът е– на 26 май”, категорична бе тя.

 

Можем да пос­тиг­нем промяна във всяка сфера

 

40 процента от бъл­гарите днес са на ръба на социал­ното изк­люч­ване, след всички еврофон­дове, които получаваме. Всяко десето село е без жители – или има по-малко от 10 жители. Можем да спрем всичко това — сред­с­тавта, които идват от Европейс­кия съюз идват за всички нас”, каза Йон­чева в Кюс­тен­дил. Тя посочи, че в Кюс­тен­дил има прек­расни череши и овощни градини и попита– защо дър­жавата не се е пог­рижила да има пазари, преработ­ваща промиш­леност.

Искам да ви уверя, че можем да променим това. Имаме кон­к­ретна прог­рама, с която сред­с­т­вата могат да бъдат раз­п­ределени по начин, по който ще стиг­нат до мал­ките стопан­с­тва”, изтъкна водачът на лис­тата.

Голяма част от нашите приятели и род­нини в чуж­бина са там по принуда, защото нямат надежда, че тук нещата могат да се променят. Можем да пос­тиг­нем промяна във всяка сфера, не само в бъл­гар­с­кото сел­ско стопан­с­тво. Мерки можем да вземем сега – за нас и нашето бъдеще. На 26 май можем ще го нап­равим“, зак­лючи Йон­чева.  

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...