Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Добрата вест: 7 медала за България на Математическа олимпиада в Москва

Добрата вест: 7 медала за България на Математическа олимпиада в Москва

С три златни, два сребърни и два брон­зови медала се завър­наха ученици от математичес­ката гим­назия “Баба Тонка“ в Русе от със­тоялия се в Мос­ква зак­лючителен етап на меж­дународ­ния кон­курс “Математика и проек­тиране“. Това съоб­щиха от училището в край­дунав­с­кия град, цитирани от БТА

В зак­лючител­ния етап на кон­курса са били допус­нати шес­тима ученици от гим­назията. Техен научен ръководител е Сюзан Феимова — старши учител по инфор­матика и инфор­мационни тех­нологии в училището.

От учеб­ното заведение обяс­няват, че със­тезанието е било много оспор­вано. Злат­ните медали са завоювани за проект “Колек­ция от класически игри“, раз­работен от десеток­лас­ниците Иван Пет­ров и Ерик Николов, за “Интелект на масите“, чийто автор е дванай­сеток­лас­нич­ката Селин Шем­сиева. В рам­ките на кон­курса се е със­тояло и със­тезание — меж­дународен интелек­туален квест “Математическа вселена“, където осмок­лас­нич­ката Мария Кирилова е класирана на пър­вото място.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...