Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Кръстев: Българите в Англия са забравени от ГЕРБ

Иван Кръстев: Българите в Англия са забравени от ГЕРБ

Иван Кръстев: Българите в Англия са забравени от ГЕРБ

Към момента поне 280 000 бъл­гари кан­дидат­с­т­ват за пос­тоянна усед­налост във Великоб­ритания. На този фон, вероятно броят на пос­тоянно живеещите бъл­гари в Обединеното крал­с­тво над­х­върля сигурно 300 000“, каза кан­дидатът за евродепутат от “БСП за Бъл­гария“ Иван Кръс­тев пред БСТВ след зав­ръщането си от Източ­ноев­ропейс­кия фес­тивал, провел се преди дни в Лон­дон. “Сънарод­ниците ни там споделят, че са заб­равени и изос­тавени от бъл­гар­с­ката дър­жава“, добави той. “Посол­с­т­вото ни в Лон­дон оперира с изк­лючително малък личен със­тав, който е крайно недос­татъчен да обс­лужва интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани. През пос­лед­ните 10 години се зак­риха много дип­ломатически мисии в чуж­бина. Бяха продадени и много сгради на бъл­гар­с­ката дър­жава. Явно сред­с­т­вата не са инвес­тирани в укреп­ване на онези наши мисии в дър­жави, в които има големи и ком­пак­тни емиг­ран­т­ски общ­ности. Нашите сънарод­ници в Анг­лия могат да се уповават само на двама човека, които се занимават с тех­ните проб­леми“, категоричен беше Иван Кръс­тев. “Цялата работа, свър­зана с проб­лемите на бъл­гарите с мес­т­ните власти се извър­шва от благот­ворителни организации на бъл­гари във Великоб­ритания и най-вече на струк­тура, свър­зана с БСП-Лондон, в лицето на г-н Нишан Джин­гозан“, каза още Кръс­тев. По думите му, актив­ните бъл­гари там са изк­лючително тясно свър­зани с нашата страна. “Те се опит­ват да съз­дадат една своя Бъл­гария на другия край на Европа, като под­дър­жат жив кон­такт със страната ни“, добави той. Кръс­тев уточни, че заради недоимъка тук, много наши сънарод­ници са изб­рали да живеят в Анг­лия, но това за нас­тоящото правител­с­тво означава, че вече проб­лемите им не го касаят.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...