Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Велизар Енчев: Тези избори са решаващи и за смяната на политическия модел в България

Велизар Енчев: Тези избори са решаващи и за смяната на политическия модел в България

Велизар Енчев: Тези избори са решаващи и за смяната на политическия модел в България

“Тези избори са не само за пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент, но са и решаващи за смяната на политичес­кия модел в страната и за доходите на бъл­гар­с­ките граж­дани“ . Това заяви кан­дидатът за евродепутат от лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Велизар Енчев на среща с граж­дани в град Пазар­джик. По думите на Енчев кол­кото по-голяма е групата на левицата в Европейс­кия пар­ламент, тол­кова по-значими законодателни промени в социал­ната сфера ще могат да бъдат нап­равени.

“Една от основ­ните ни задачи трябва да бъде да осигурим законодателна рамка на пред­ложението за общ стан­дарт на минимал­ната работна зап­лата и пен­сия“, посочи още Велизар Енчев.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...