Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланик Анатолий Макаров: Патриотизмът и вярата надделяха над войната, смъртта и фашизма

Посланик Анатолий Макаров: Патриотизмът и вярата надделяха над войната, смъртта и фашизма

Посланик Анатолий Макаров: Патриотизмът и вярата надделяха над войната, смъртта и фашизма

Великата Отечес­т­вена война за нас, днеш­ното поколение, е синоним на мъжес­тво и смелост, пример на народ­ното един­с­тво и служба за Отечес­т­вото, образец на истин­с­кото другар­с­тво и взаимна помощ, заяви дип­ломатът в словото си за Деня на победата

В словото си, произ­несено в рам­ките на чес­т­ването на Деня на победата пос­ланикът на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария Н. Пр. Анатолий Макаров заяви:

Великата Отечес­т­вена война има специално, свещено значение за всеки руски човек. Живите й свидетели с всяка година остават все по-малко. Но не стихва болка от загубите й и не угасва гор­достта за тези, които в целия си ръст се изп­равиха срещу раз­вил­нелия се из Европа нацизъм. 

Живеейки под мирно небе е сложно дори да си пред­с­тавим, през какви труд­ности са преминали нашите бащи и дядовци. Какво са били принудени да преживеят, за да съборят нацис­т­ката Гер­мания и да ни дарят с правото за свободно бъдеще.

И Бъл­гария не беше отмината от ужасите на вой­ната. Бъл­гар­с­ките антифашисти, въп­реки волята на царя и правител­с­т­вото, не приеха съюза с нацис­т­ката Гер­мания. Без оръжие и почти без продовол­с­т­вени запаси те отиваха в планините, ставаха пар­тизани. Налагаше се да се противопос­тавят срещу свои сънарод­ници, но такава беше цената за истината и свободата.

По това време в Европа бушуваше кафявата чума, която унищожаваше семейс­тво след семейс­тво, без да жали млади и стари. Но имаше и сила, която се оказа по-здрава от вой­ната и смъртта. И тази сила беше пат­риотиз­мът, обичта към род­ния дом и вярата в дъл­гоочак­ваната Победа.

Великата Отечес­т­вена война за нас, днеш­ното поколение, е синоним на мъжес­тво и смелост. Това е пример на народ­ното един­с­тво и служба за Отечес­т­вото, образец на истин­с­кото другар­с­тво и взаимна помощ.

Но също така това е и тъжен исторически опит, струвал на човечес­т­вото десетки милиони жер­тви. От цялото си сърце искам да вяр­вам, че тази поука няма да бъде заб­равена. Защото прекалено скъпо платихме за доказател­с­т­вото на това, че плановете за световно гос­под­с­тво са обречени, особено ако това гос­под­с­тво е основано върху угнетяване и унижаване на другите нации.

Нека да сведем глави пред под­вига на нашите бащи и дядовци. Нека никога да не ни се наложи да преминем през това, през което премина поколението на Втората световна война. И нека винаги на планетата царува мир!

Чес­тит Ден на мира, скъпи приятели! Чес­тит Ден на Победата!”.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие