Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева: Кооперациите подържат живота в селата

Елена Йончева: Кооперациите подържат живота в селата

Елена Йончева: Кооперациите подържат живота в селата

Вместо в 100 семейства европейските агропари да отиват в кооперациите и при дребните фермери, апелира водачката на листата на БСП

Земедел­с­ките кооперации са изк­лючително важни, защото те под­дър­жат живота и осигуряват работа в селата и мал­ките населени места”. Това каза водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева, която заедно със сек­ретаря на НС на БСП Вяра Емилова посети най-голямата земедел­ска кооперация в обл. Силис­тра, „Нива 93” в с. Професор  Ишир­ково. Йон­чева добави, че за раз­витието на земеделието има необ­ходимост и от целенасочена дър­жавна политика за под­помагане на земедел­с­ките кооперации и промени в Закона за кооперациите. Тя  посочи, че дър­жавата не може само да раз­чита на европейско финан­сиране, а  то трябва да бъде допъл­вано и от национални доп­лащания, особено за стимулиране на раз­витието на овощар­с­т­вото и зелен­чукоп­роиз­вод­с­т­вото. Водачът на лис­тата на левицата комен­тира, че  над 35 млрд. евро, в пос­лед­ните 10 години, не са стиг­нали до хората, до тех­ните градове и села. „Това е така, защото октоподът, зав­ладял Бъл­гария, не дава тези сред­с­тва на мал­ките и средни пред­п­риемачи и земеделци. Не може 70% от дадените за земеделие 7,4 млрд. евро. да отиват в под 100 семейс­тва.  Те трябва да се дават и за земедел­с­ките кооперации, мал­ките и средни земедел­ски стопани”, заяви Елена Йон­чева.

Пред­седателят на кооперацията Велика Славова обясни, че кооперацията има 30 000 дка. земедел­ски земи и над 1300 кооператори. Тя добави, че земедел­с­ката кооперация в Професор Ишир­ково осигурява 150 пос­тоянни работни места, дос­тавя  хляб и раз­лични тес­тени изделия на десетки населени места, включително и на облас­т­ния град, раз­вива активна тър­гов­ска дей­ност, а през актив­ния земедел­ски сезон работ­ните места нарас­т­ват на 300.

След срещата с работещите в кооперацията Елена Йон­чева, заедно с жители на селото, положи цветя на памет­ника на загиналите във вой­ните от Професор Ишир­ково по повод 74-та годиш­нина от победата над фашизма. 

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...