Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Велизар Енчев: Най-важната задача пред ЕП  е да се въведе европейска минимална заплата

Велизар Енчев: Най-важната задача пред ЕП  е да се въведе европейска минимална заплата

Всички трябва да се обединим и да изчис­тим шай­ката на ГЕРБ, като гласуваме с бюлетина № 18 на евроиз­борите, на 26 май“,  заяви в Тополов­г­рад кан­дидатът за Европейс­кия пар­ламент от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ Велизар Енчев. Той сподели пред хората в читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1894“, че дори и хора с раз­лични политически пред­почитания, отв­ратени от сегаш­ното управ­ление, ще гласуват за БСП. Жителите на Тополов­г­рад заявиха, че в 21 век се чув­с­т­ват дис­к­риминирани в родината си по отношение на здравеопаз­ването, правото на труд и заради невъз­мож­ността да имат нор­мални пътища. Присъс­т­ващите в залата отбелязаха, че искат справед­ливост сега, какъвто е и слоганът на левицата за евроиз­борите. „Ние, 18-годишните, сме с № 18 в интег­рал­ната бюлетина на Европейс­ките избори“, заявиха пред Велизар Енчев младежи, които навър­ш­ват пъл­нолетие дни преди изборите на 26 май.

На среща в Любимец Енчев сподели: „Една от най-важните задачи пред нашите пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент трябва да е въвеж­дане на  европейска минимална зап­лата , която да е над линията на бед­ност за страната“, изрази мнение той.   „Нес­лучайно в цяла Европа има масови протести, които пос­тавят на преден план искания за социални промени. В много от страните печелят пар­тии, които имат силно леви убеж­дения. Това е знак за цялос­т­ната политика, която трябва да се води на европейско ниво“, каза Велизар Енчев. Един от акцен­тите на срещата бе провер­ката, която пред­с­тои за израз­ход­ването на европейс­ките сред­с­тва за магис­т­ралите – „поредно доказател­с­тво за злоупот­реби от нас­тоящата власт“, по думите на кан­дидата за депутат в Европейс­кия пар­ламент. След това срещите на Велизар Енчев с избиратели продъл­жиха в Симеонов­г­рад, където отново бе дис­кутирана темата с дос­той­ното зап­лащане и пен­сиите на бъл­гарите, високата без­работица и двой­ния стан­дарт при храните.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...