Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Борисов изпуска кормилото, Страхът в хората вече го няма

БСП: Борисов изпуска кормилото, Страхът в хората вече го няма

БСП: Борисов изпуска кормилото, Страхът в хората вече го няма

“Остав­ката на Порожанов е сед­мата  за кабинета “Борисов — 3“. Това говори, че Борисов е изпус­нал кор­милото на дър­жавата. Той си зат­варя очите за коруп­цията, защото пос­лед­ната оставка е за чинов­ническа грешка.“ Това заяви по БСТВ сек­ретарят на НС на БСП Вяра Емилова. Тя припомни, че пред­ните минис­тер­ски оставки, които по същес­тво пред­с­тав­ляват половината Минис­тер­ски съвет, са от най-важните и основни сфери на живота на бъл­гар­с­ките граж­дани– като здравеопаз­ване, социална политика, тран­с­порт и др. “Правител­с­т­вото е раз­к­латено и на 26 май, бъл­гар­с­ките граж­дани ще дадат своя наказателен вот срещу управ­лението на ГЕРБ и Борисов“, каза Емилова. Според нея изяв­лението на премиера, че независимо какъв ще е резул­татът от вота, той няма да подаде оставка е нагло. “Мярата е изгубена отдавна от управ­ляващите. Управ­лението им се държи един­с­т­вено от къщи за тъщи, лично облагодетел­с­т­ване и никакъв ангажимент към хората“, обясни Вяра Емилова. По думите й цените на всички стоки и услуги, както и на режий­ните, неп­рекъс­нато скачат, а покупател­ната способ­ност на бъл­гарина пада. “Народът е изпол­з­ван по всякакъв начин, за да бъдат взимани пари от него“, обясни още тя. “На пред­с­тоящите избори трябва да кажем НЕ на ГЕРБ“, призова Емилова. “Целта и в пред­кам­панията, и в кам­панията ни за евровота беше да обяс­ним на хората визията ни за Европа. Бъл­гаринът вече се освободи от страха си. Залите за срещите ни са препъл­нени. Освен членове и сим­патизанти на БСП, идват и много млади хора, на които им пред­с­тои да гласуват“, каза още Вяра Емилова. “Моята молба към всички бъл­гари е да излязат да гласуват– за която и да е бъл­гар­ска пар­тия, но не и за шай­ката“, призова сънарод­ниците ни сек­ретарят на НС на БСП Вяра Емилова. 

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...