Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Цветан Цветанов подаде оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ, Борисов я прие

Цветан Цветанов подаде оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ, Борисов я прие

Цветан Цветанов подаде оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ, Борисов я прие

Партиите коментираха сдържано оттеглянето на втория човек в партията

След раз­говор между пред­седателя на ПП ГЕРБ Бойко Борисов и Цветан Цветанов вчера, Цветанов подава оставка от всички ръководни пос­тове на ГЕРБ, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. Борисов благодарил на Цветанов за свър­шената работа през годините. Пред­седателят на ПГ на ПП ГЕРБ Даниела Дарит­кова даде извън­реден брифинг в кулоарите на пар­ламента и пот­върди решението на Цветанов да подаде оставка, както и решението на премиера да я приеме. Цветанов остава редови член на ГЕРБ, заяви Даниела Дарит­кова, цитирана от “Фокус“. Всички останали под­роб­ности, оценки и анализи пред­с­тои да бъдат нап­равени от пред­седателя на ПП ГЕРБ, заяви д-р Дарит­кова.

Цветан Цветанов сър­дечно благодари на привър­жениците, сим­патизан­тите и членовете на пар­тията за 13-те години съв­мес­тна работа в ГЕРБ. Изг­радихме фун­к­циониращ и работещ политически модел, който винаги се е водил само от общес­т­вените интереси на всяко едно населено място, на всяка община, на всеки регион, на Бъл­гария и нашите съг­раж­дани, написа още бив­шият втори човек в ГЕРБ в изяв­лението си в социал­ната мрежа Фейс­бук. След раз­говор с лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов прецених, че по-правилното е да подам оставка. Обмис­лях това решение дос­татъчно дълго, но го правя сега, защото за мен ГЕРБ е на всички членове и сим­патизанти, обясни още Цветанов. За мен беше важно да запазя хлад­нок­ръвие и мъл­чание по време на кам­панията, защото избор­ната победа беше общата ни морална удов­лет­вореност от съв­мес­т­ната ни работа през годините. В края на март Цветан Цветанов подаде оставка като пред­седател на ПГ на ГЕРБ и напусна Народ­ното съб­рание. Тогава той остана на поста зам.-председател на ГЕРБ и пред­седател на предиз­бор­ния щаб на пар­тията, припомня Епицентър.бг. Няма драма от това, че пред­седателят на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ ще напусне 44-тия пар­ламент. Ще бъда заместник-председател на пар­тията и ще оглавя предиз­бор­ния щаб, аргумен­тира решението си тогава Цветанов и допълни, че то ще даде успокоение след всички спекулации, че иска да раз­цепи ГЕРБ. Той обясни, че не се оттегля от пар­ламента под натиск, а сам е взел окон­чател­ното си решение. Цветан Цветанов се оказа в цен­търа на скан­дала с покупка на апар­таменти в един от прес­тиж­ните квар­тали на столицата на цени под пазар­ните. Заради същата афера с пос­товете си се раз­делиха минис­търът на правосъдието Цецка Цачева, заместник-министърът на спорта Ваня Колева и заместник-министъра на енер­гетиката Красимир Пър­ванов, припомня още Епицен­тър.

Не ме изненад­ват дейс­т­вията на Цветан Цветанов, заяви Иск­рен Веселинов от ОП в комен­тар за остав­ката. Очевидно натам се вър­веше от началото на сагата с апар­тамен­тите, под­черта той. Пат­риотът пред­положи, че идеята на премиера Бойко Борисов била да се скъса с лицата, които по една или друга причина са съз­дали лош имидж на пар­тията. От ДПС бяха лаконични за остав­ката на Цветанов. Според Хамид Хамид всяка пар­тия си имала устав и правила. ДПС никога не е комен­тирала и никога не се е намес­вала във вът­реш­ните работи на нито една пар­тия и няма да го нап­рави, припомни депутатът. Нямаме комен­тар, това си е работа на съот­вет­ната пар­тия, отсече Хамид. Нас ни интересува ДПС, изтъкна още той. Лидерът на “Атака“ Волен Сидеров заяви, че не вижда драма със смяната на шефа на ПГ на ГЕРБ. Веселин Марешки пък заяви, че имало кон­солидиране на пар­ламента след излизането на Цветанов, комен­тира Нюз.бг.

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов смята, че остав­ката на Цветан Цветанов не е негово лично решение. Остав­ката му е изненада за лидера на НФСБ, съобщи БНР. Прак­тически в цялата история на ГЕРБ Цветанов има своето място на човека, който организира струк­турите и извър­шва цялата дей­ност по под­готов­ката и реализацията на изборите. В ГЕРБ по прин­цип остав­ките са принудителни, няма доб­роволно подадена оставка. Там има остав­ч­ване. В случая става въп­рос за оставка, която е поис­кана от Борисов. Въп­росът е защо е поис­кана тази оставка, пита се Симеонов.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...