Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП е против безалтернативното, свободно частно финансиране на партиите

БСП е против безалтернативното, свободно частно финансиране на партиите

БСП е против безалтернативното, свободно частно финансиране на партиите

“На срещата, която инициирахме в Народ­ното съб­рание и на която не присъс­т­ваха пред­с­тавителите на другите политически сили, екс­пер­тите казаха, че под­помагането на пар­тиите от дър­жавата задъл­жително гаран­тира сигур­ност на политичес­кия живот“, каза пред БНТ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Пенчо Мил­ков. Той добави, че дър­жав­ната суб­сидия за политичес­ките пар­тии е нужна за организацион­ния им живот, за дос­тигане на политиките до граж­даните в кам­паниите и да се освободят от зависимости от родни биз­нес­мени, меж­дународни кор­порации и чужди сили, които прокар­ват вредни за страната ни интереси. “БСП казва — да се вслушаме в екс­пер­тите. Те обяс­няват, че е нужна рег­ресивна скала на суб­сидиране. В Гер­мания до 4 милиона гласа пар­тиите получават едни суми, а тези, които имат над 4 милиона гласа, получават по-малка сума. Има добри модели в Европа, които са справед­ливи и дават въз­мож­ност на мал­ките пар­тии за равно учас­тие“, поясни Мил­ков. “Ние сме за намаляване на пар­тий­ните суб­сидии. Има очак­ване от общес­т­вото и нап­режение по темата. Но няма как подобен законоп­роект да се внесе в 9 часа сут­ринта в НС и в 11 да е в бюджет­ната комисия, без общес­т­вено обсъж­дане и оценка за въз­дейс­т­вието“, категоричен беше той.

Мил­ков обясни още, че БСП е категорично против въвеж­дането на безал­тер­нативно, свободно час­тно финан­сиране на пар­тиите. По думите му в Европа има ограничение в край­ната сума, която може да бъде дос­тиг­ната от юридически лица. “БСП под­готви законоп­роект за суб­сидиране на сума — наполовина на досегаш­ната, а именно 6 лева на глас“, каза Мил­ков. Той добави, че един опрос­тен­чески модел с финан­сиране, което да е еднакво за всички, би ощетил мал­ките пар­тии и ще съз­даде чув­с­т­вото за нес­п­равед­ливост. “Аз съм убеден, че това е акция. Това се прави с ясната цел да се ограничи левицата, както и дяс­ната извън­пар­ламен­тарна опозиция за пред­с­тоящия вот“, категоричен беше Пенчо Мил­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...