Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Полицаите отново излизат на протест заради ниско заплащане на нощния труд

Полицаите отново излизат на протест заради ниско заплащане на нощния труд

Полицаите отново излизат на протест заради ниско заплащане на нощния труд

Полицаите отново излизат на протест заради ниско зап­лащане на нощ­ния труд, съобщи „Нова телевизия”.

След 11 януари 2018 г. ние не отменихме протес­т­ните дейс­т­вия, а само сме ги спрели, обясни зам.-председателят на Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР Илия Куз­манов. Премиерът Борисов потърси ком­п­ромисни решения. Освен него обаче никой друг не е въз­п­риел това. Продъл­жават да не ни ком­пен­сират за извън­реден труд. 25 стотинки повече на час на за нощен труд е унизително. Сумата трябва да нарасне до около 2,50 лв., пот­върди пред телевизията Куз­манов. Той комен­тира и случаят със задър­жания служител на 4 РПУ, който е пласирал нар­котици. Извър­ш­ването на прес­тъп­ление не трябва да се обяс­нява с нис­кото зап­лащане. Този човек просто е сбър­кал професията си. Това е петно за нас. Заради лошите условия напус­кат опитни колеги. Това е и причината за подобни случаи. Наемат се съм­нителни и неп­роверени лица, поясни Куз­манов.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие