Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП-Казанлък: ГЕРБ не изпълни ключово предизборно обещание

БСП-Казанлък: ГЕРБ не изпълни ключово предизборно обещание

Парк „Северен”, извес­тен като парка до Колод­рума в Казан­лък, е изос­тавен и заб­равен от управ­ляващите, а го обявиха като техен приоритет, с който ГЕРБ стар­тираха кам­панията си през 2015г. На специална прес­кон­ферен­ция преди 4 години от общин­с­кото ръковод­с­тво популяризираха как в новия ман­дат парка, колод­рума, стадиона, спор­т­ните съоръжения и инф­рас­т­рук­турата ще са най-важните за кмета Галина Стоянова”, заявиха  от БСП на среща  с  граж­дани. По думите на хората в квар­тала обновяването се чака с години, а спор­т­ните съоръжения – остават на заден план, докато  обещанията са отново на ход.

 „Ман­датът изтече,  44-декаровият парк  не е рекон­с­т­руиран, няма швей­цар­ски фон­тани, съоръженията не са мул­тифун­к­ционални,  няма я  модер­ната  зона за отдих, както бе обещана, оказа се, че и това не е приоритет за нас­тоящия ман­дат”, комен­тира общин­с­кият съвет­ник Румяна Друмева, пред­седател на БСП-Казанлък. Тя очаква на заседанието на мес­т­ния пар­ламент  в чет­вър­тък кметът Стоянова да обясни защо не се реализира европейс­кият парк, в проек­тна готов­ност ли е изг­раж­дането му и търси ли се източ­ник за финан­сирането на обекта, както бе обявено през м. сеп­тем­ври 2015г.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...