Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата: Кристиян Бойков е хакнал НАП, сочат събрани доказателства

Прокуратурата: Кристиян Бойков е хакнал НАП, сочат събрани доказателства

Преди да влезе в агенцията той е търсил ЕГН-та на политици в нета

Новината съобщи пред БНТ замес­т­ник глав­ният прокурор Иван Гешев, по-късно беше раз­п­рос­т­ранено и съоб­щение от прокуратурата. След като преди ден обвиненият за хакер­с­ката атака срещу сър­вър на НАП Крис­тиян Бой­ков категорично заяви, че е невинен и че задър­жането му е атака срещу фир­мата, в която работи, вчера прокуратурата обяви, че съб­раните до момента доказател­с­тва не раз­колебават обос­нованото пред­положение, че именно той е хак­нал базата данни на приход­ната аген­ция. В хода на извър­шеното на 16.07.2019 г. претър­с­ване и иззем­ване в офиса на дружес­т­вото “TAD GROUP“ в София, раз­с­лед­ващите органи са иззели вещес­т­вени доказател­с­тва, включително и служеб­ния ком­пютър на Крис­тиян Бой­ков, се казва в съоб­щението на дър­жав­ното обвинение. От анализираните данни към момента можело да се нап­рави зак­лючение, че той е раз­полагал с базата данни на НАП преди раз­п­рос­т­ранението й в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото. Към нас­тоящия момент продъл­жава работата по дек­рип­тиране на инфор­мацията, съдър­жаща се в иззетите вещес­т­вени доказател­с­тва, както и по анализ на вече дек­рип­тираната такава инфор­мация от ком­пютъра на Бой­ков, съоб­щиха от прес­цен­търа на прокуратурата, цитирани от Днес.бг. Крис­тиян Бой­ков е извър­ш­вал раз­лични тър­сения по единни граж­дан­ски номера в базата данни на НАП, твър­дят от дър­жав­ното обвинение, както и е променял оригинал­ната дата на фай­ловете с датата 10.11.1989 г., която съв­пада с датата на фай­ловете, раз­п­рос­т­ранени в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото. Установено е, че между 10.07.2019 г. и 12.07.2019 г. – три дни преди пуб­ликуването на базата данни на НАП в интер­нет, на служеб­ния ком­пютър на Крис­тиян Бой­ков са правени тър­сения в тази база данни с единни граж­дан­ски номера на минис­тър – пред­седателя Бойко Борисов, на глав­ния прокурор Сотир Цацаров и на народ­ния пред­с­тавител Делян Пеев­ски, твър­дят от прес­цен­търа на прокуратурата. След тези дейс­т­вия от него е извър­шено тър­сене в базата данни на НАП с един­ния граж­дан­ски номер на евродепутата Емил Радев. Резул­татите от тези тър­сения са обменяни от Бой­ков с друго лице. В пър­вия имейл от 15.07.2019 г. до няколко медии лицето, пред­с­тавящо се за „руски хакер“, твърди, че е пуб­ликувал само една част от базата данни на НАП, както и че раз­полага с допъл­нителна база данни, която ще раз­п­рос­т­рани на по-късен етап. Дър­жав­ното обвинение твърди и че е установено е, че на служеб­ния ком­пютър на Бой­ков са били въвеж­дани команди за промяна на датата на оригинал­ните фай­лове от базата данни на НАП с датата 10.11.1989 г. от манипулираните фай­лове, изтекли в интер­нет. При дек­рип­тирането е установено и наличие на фай­лове с бази данни на клиенти на час­тни тър­гов­ски дружес­тва.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...