Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Пред­седателят на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев подаде оставка, съобщи пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева пред депутатите в пленар­ната зала вчера. Антикоруп­цион­ният шеф беше в дълъг отпуск, докато срещу него тече проверка на данъч­ните и прокуратурата след скан­дала с терасата и бар­бекюто му без документи. Депутатите включиха остав­ката на Геор­гиев като извън­редна точка в днев­ния ред на пар­ламента. Опозицията в лицето на БСП се обяви твърдо против спеш­ното раз­г­леж­дане на остав­ката на пред­седателя на КПКОНПИ Пламен Геор­гиев. По-рано бе станало ясно, че от Антикоруп­цион­ната комисия е пос­тъпила инфор­мация, че Геор­гиев е подал оставка, а звеното пред­лага тя да бъде приета от Народ­ното съб­рание НС. 31-ви юли беше пос­лед­ният пленарен ден преди едномесеч­ната лятна отпуска на депутатите. Крум Зар­ков от левицата обаче определи това като недопус­тимо. Чер­вените нас­тояха Геор­гиев да се яви лично в НС. Пот­вър­ж­дава се още една тен­ден­ция за специал­ните органи, които ще преборят коруп­цията. Всеки път едно и също — евродок­лад, инс­титуция, скан­дал, евродок­лад, комен­тира от пар­ламен­тар­ната трибуна опозицион­ният депутат. В крайна сметка народ­ните пред­с­тавители гласуваха пред­с­роч­ното прек­ратяване на ман­дата на Пламен Геор­гиев — със 120 гласа “за“, “против“ — 3 и “въз­дър­жал се“ — 3 депутатите освободиха го освободиха от поста. Преди почив­ката, която се наложи във връзка с искането на БСП за изс­луш­ване в зала на Пламен Геор­гиев, Караян­чева пред­с­тави изп­ратено писмо от заместник-председателя на КПКОНПИ Антон Слав­чев, с което се пред­лага на пар­ламента да прек­рати пред­с­рочно правомощията на Пламен Геор­гиев във връзка с пос­тъпило от него заяв­ление. Шефът на КПКОНПИ излезе в отпуск в началото на април, след като прокуратурата и НАП започ­наха проверки срещу него заради терасата му от 186 кв. м, която той не е дек­ларирал, въп­реки че е вписана в нотариал­ния му акт. В края на май Геор­гиев обяви, че удъл­жава отпуска си до средата на юни, тъй като провер­ките не са прик­лючили. В моите пред­с­тави провер­ката можеше много бързо да прик­лючи, защото все пак съм дър­жавен служител и на дър­жавна зап­лата, но се оказа, че наис­тина това е сложна проверка, обясни тогава пред “Днев­ник“ Пламен Геор­гиев.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...