Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Пред­седателят на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев подаде оставка, съобщи пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева пред депутатите в пленар­ната зала вчера. Антикоруп­цион­ният шеф беше в дълъг отпуск, докато срещу него тече проверка на данъч­ните и прокуратурата след скан­дала с терасата и бар­бекюто му без документи. Депутатите включиха остав­ката на Геор­гиев като извън­редна точка в днев­ния ред на пар­ламента. Опозицията в лицето на БСП се обяви твърдо против спеш­ното раз­г­леж­дане на остав­ката на пред­седателя на КПКОНПИ Пламен Геор­гиев. По-рано бе станало ясно, че от Антикоруп­цион­ната комисия е пос­тъпила инфор­мация, че Геор­гиев е подал оставка, а звеното пред­лага тя да бъде приета от Народ­ното съб­рание НС. 31-ви юли беше пос­лед­ният пленарен ден преди едномесеч­ната лятна отпуска на депутатите. Крум Зар­ков от левицата обаче определи това като недопус­тимо. Чер­вените нас­тояха Геор­гиев да се яви лично в НС. Пот­вър­ж­дава се още една тен­ден­ция за специал­ните органи, които ще преборят коруп­цията. Всеки път едно и също — евродок­лад, инс­титуция, скан­дал, евродок­лад, комен­тира от пар­ламен­тар­ната трибуна опозицион­ният депутат. В крайна сметка народ­ните пред­с­тавители гласуваха пред­с­роч­ното прек­ратяване на ман­дата на Пламен Геор­гиев — със 120 гласа “за“, “против“ — 3 и “въз­дър­жал се“ — 3 депутатите освободиха го освободиха от поста. Преди почив­ката, която се наложи във връзка с искането на БСП за изс­луш­ване в зала на Пламен Геор­гиев, Караян­чева пред­с­тави изп­ратено писмо от заместник-председателя на КПКОНПИ Антон Слав­чев, с което се пред­лага на пар­ламента да прек­рати пред­с­рочно правомощията на Пламен Геор­гиев във връзка с пос­тъпило от него заяв­ление. Шефът на КПКОНПИ излезе в отпуск в началото на април, след като прокуратурата и НАП започ­наха проверки срещу него заради терасата му от 186 кв. м, която той не е дек­ларирал, въп­реки че е вписана в нотариал­ния му акт. В края на май Геор­гиев обяви, че удъл­жава отпуска си до средата на юни, тъй като провер­ките не са прик­лючили. В моите пред­с­тави провер­ката можеше много бързо да прик­лючи, защото все пак съм дър­жавен служител и на дър­жавна зап­лата, но се оказа, че наис­тина това е сложна проверка, обясни тогава пред “Днев­ник“ Пламен Геор­гиев.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие