Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов: Дано историците намерят правилното изразяване на историята, която да ни обединява

Борисов: Дано историците намерят правилното изразяване на историята, която да ни обединява

Борисов: Дано историците намерят правилното изразяване на историята, която да ни обединява

Има малко време да бъде намерен компромис за споровете около Гоце Делчев, смята българският премиер

Премиерът Бойко Борисов е на посещение в Скопие за чес­т­ването на втората годиш­нина от под­пис­ването на Договора за доб­росъсед­с­тво със Северна Македония. Борисов раз­говаря с премиера Зоран Заев на четири очи, преди двамата да положат цветя на гроба на Гоце Дел­чев в Скопие.

През пос­лед­ните две години се нап­равиха неща, които десетилетия преди това не можеха да станат. Със съв­мес­т­ните усилия и на правител­с­т­вото на Гър­ция, и на Бъл­гария, и на Репуб­лика Северна Македония се даде огромна пер­с­пек­тива на вашата дър­жава по пътя за Европейс­кия съюз и НАТО. Извър­вяха се огромни крачки, които не бяха лесни за нито една от трите дър­жави, заяви Бойко Борисов на прес­кон­ферен­ция в Скопие след раз­говора си с премиера на Репуб­лика Северна Македония Зоран Заев.

Премиерът Борисов изтъкна, че пред­с­тоящото догодина съв­мес­тно пред­седател­с­тво на Бер­лин­с­кия процес на Бъл­гария и Репуб­лика Северна Македония показва, че Евросъюза оценява, когато се върви по правил­ния път. Когато получим новите самолети Ф-16, които ще бъдат най-модерните в целия регион, ще можем да охраняваме и въз­душ­ното прос­т­ран­с­тво на Македония. Каз­вам охраняваме, за да не излезе някой да каже, че ще ги нападаме, отбеляза Борисов, цитиран от Епицентър.бг. Борисов беше пос­рещ­нат с дър­жавни и военни почести пред сградата на правител­с­т­вото в Скопие. Борисов и Заев нап­равиха и съв­мес­тно изяв­ление, цитирано от Канал 3. Две години, откакто под­писахме договора за доб­росъсед­с­тво. През тези 2 години се нап­равиха неща, които от години не могат да станат. Със съв­мес­т­ното усилие на двете правител­с­тва се даде огромна пер­с­пек­тива на вашата дър­жава да върви по пътя към ЕС и НАТО. Той предуп­реди, че има малко време да бъде намерен ком­п­ромис за споровете около Гоце Дел­чев и че трябва историците да намерят начин така да фор­мулират значимостта на тази лич­ност, че да намерят решение до октом­ври, когато се очаква Северна Македония да получи покана за преговори за член­с­тво в ЕС, комен­тира БНР. Аз съм се борил с целия си авторитет, за да има това, което е в момента, под­черта Борисов. Той беше категоричен, че няма по-добро от това Репуб­лика Северна Македония да бъде част от НАТО и ЕС. Надявам се историците не само да не поп­речат, а да положат огромни усилия и да намерят правил­ното изразяване на историята, която да ни обединява, заяви още бъл­гар­с­кият министър-председател. Той беше категоричен, че комисията трябва на всяка цена да намери прием­ливото решение, защото това е изк­лючително важно за бъдещето. Имат историческа задача и до октом­ври да прик­лючат с тези теми, под­черта той. Зоран Заев на свой ред заяви, че членовете на комисията са окуражени да работят по-бързо и по-ускорено. Зоран Заев и Бойко Борисов се отп­равиха към цър­к­вата “Свети Спас“, където за втори път Борисов ще положи цветя на гроба на Гоце Дел­чев. След това двамата ще отк­рият памет­ника на пол­ков­ник Кон­с­тан­тин Кавар­налиев в Дой­ран – герой от Меж­дусъюз­ничес­ката война. Бъл­гария досега винаги е била пос­ледователна в под­к­репата си за европейс­ката пер­с­пек­тива на Репуб­лика Северна Македония, отбеляза министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си в Скопие с президента на Репуб­лика Северна Македония Стево Пен­даров­ски.

Бъл­гария е под­гот­вена да окаже силна под­к­репа за започ­ване на преговори за присъединяване към ЕС през октом­ври 2019 г., увери Борисов. Бъл­гар­с­кият премиер изтъкна значението на изпъл­нението на Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво, който беше под­писан през август 2017 г. в Скопие. Според бъл­гар­с­кия министър-председател прак­тичес­ката работа, която следва от този документ може да донесе много позитивни резул­тати за двус­т­ран­ните ни отношения, като даде пример с пред­с­тоящото по-късно отк­риване на въз­с­тановения памет­ник на пол­ков­ник Кавар­налиев. Важно е това да не остане изолиран случай, а да е само стъпка в посока на изг­раж­дане на общо бъдеще на основата на общото ни минало, каза още премиерът Борисов.

Министър-председателят Бойко Борисов и президен­тът на Репуб­лика Северна Македония Стево Пен­даров­ски обсъдиха въз­мож­нос­тите за ускорено изг­раж­дане на Коридор номер 8, който е от изк­лючително значение за тран­с­пор­т­ната свър­заност в региона. В рам­ките на раз­говора беше акцен­тирано и върху големия потен­циал в сферата на туризма, който могат да дораз­виват двете страни.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...