Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Политолог: Мнозинството отхвърля президентските вета напук

Политолог: Мнозинството отхвърля президентските вета напук

Управляващите не са свикнали да бъдат оспорвани законодателните им актове, но често в тях се вижда некомпетентност или лобизъм, заяви проф. Александър Маринов

Мнозин­с­т­вото дейс­тва напук при вето, за да покаже, че може да се наложи над президента, но страда качес­т­вото на законодател­ната дей­ност. Това каза политологът проф. Алек­сан­дър Маринов в интервю за Аген­ция „Фокус“ по повод края на политичес­кия сезон.

По думите му ветото на президента не може да бъде ефек­тивно от гледна точка на непос­ред­с­т­вените си пос­ледици.

Преодоляването на ветото не е проб­лем за едно пар­ламен­тарно мнозин­с­тво. Лошо е друго, че тези многоб­ройни случаи, в които президен­тът връща приети закони със сериозни аргументи, не се прев­ръщат в основа, за да се обмисли, обсъди и подобри взетото решение“, комен­тира още проф. Маринов.

Очевидно е, че управ­ляващите въз­п­риемат тази актив­ност на президента с раз­д­раз­нение, защото не са свик­нали да бъдат по този начин кон­т­ролирани и оспор­вани. ГЕРБ имаше един период на пълен ком­форт от гледна точка на предиш­ния президент, но сега вече ситуацията е друга. Естес­т­вено, че голяма част от граж­даните раз­бират и под­к­репят тези отлагателни решения на президента. Всъщ­ност в повечето случаи президен­тът черпи една част от основанията си именно във въз­раженията, протес­тите или предуп­реж­денията на широки общес­т­вени среди. Една от причините президен­тът да има тол­кова висок рей­тинг, много по-висок от другите политици е именно в това, че той се стреми да посочи и да поп­рави според правомощията си греш­ките, които мнозин­с­т­вото допуска – било от неком­петен­т­ност, било от желание да се защитят някакви неясни интереси“, комен­тира още политологът.

По думите му това енер­гично упраж­няване на въп­рос­ното кон­с­титуционно правомощия на президента е необ­ходимо. „Друг е въп­росът, че неговото пред­наз­начение е именно да даде въз­мож­ност за подоб­ряване на продук­цията на пар­ламента, което в нашия случая не се получава“, заяви още проф. Маринов.

За коалицията „Обединени пат­риоти“, както за покой­ниците или добро, или нищо, каза политологът. По думите му коалицията „Обединени пат­риоти“ вече я няма.

Говоря не само за двете фор­мации ВМРО и НФСБ, но и между тях и ГЕРБ. Плов­див е много типичен случай. Ясно е, че там бит­ката ще бъде много сериозна. Вече Цветанов го няма с неговите чудодейни въз­мож­ности. Така че там вероятно няма да се изпокарат“, допълни той.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...