Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Държавата ври и кипи, а вместо със стопаните Борисов се среща с футболисти

Корнелия Нинова: Държавата ври и кипи, а вместо със стопаните Борисов се среща с футболисти

Корнелия Нинова: Държавата ври и кипи, а вместо със стопаните Борисов се среща с футболисти

Нещата в София куцат, категоричен е столичният лидер на БСП Калоян Паргов

“Пот­ресаващо! Страната ври и кипи заради чумата по свинете, а един­с­т­веното съоб­щение от Минис­тер­с­кия съвет днес, е за среща на премиера Бойко Борисов с фут­болен клуб “Арда“. Това комен­тира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на редовна прес­кон­ферен­ция в чер­вената цен­т­рала.

“Раз­бираме какво става — идват мес­тни избори, премиерът май отново ще взима кам­панията на ръчно управ­ление, ще се раз­дават пари“, бе анализът на Нинова за днеш­ната изява на министър-председателя.

Днес имахме Изпъл­нително бюро и обсъдихме редица важни проб­леми. Искам да изразя нашето огромно притес­нение от раз­п­рос­т­ранението на Африкан­с­ката чума по свинете. Всеки ден нови и нови райони са засег­нати, а болестта не спира да се раз­п­рос­т­ранява и управ­ляващите не пред­п­риемат нищо, обрисува ситуацията в дър­жавата Нинова. 

“Виж­даме, че правител­с­т­вото на Бойко Борисов пред­п­риема един­с­т­вено хаотични дейс­т­вия, които не дават никакви резул­тати.

Ние отдавна сме нап­равили наши пред­ложения и днес ще ги пов­торим пак.

Първо — пред­лагме правител­с­т­вото да плати по пазарни цени на стопаните за умър­т­вените животни заради АЧС

Второ — този процес трябва да се цен­т­рализира и да стане от дър­жавно значение. Може да се проведат срещи с лов­ните дружинки и да се нап­рави график за избиването на дивите прасета.

Трето — задъл­жително трябва да се проведе среща с организацията на ветеринар­ните лекари лекари. Имаме 2000 ветеринари в страната, които днес дър­жавата не изпол­зва. Всички те, които работят на час­тно, трябва да бъдат ангажирани от дър­жавата, защото това са много добри специалисти и тех­ните опит и знания ще са от огромно значение.

Трябва да се сиг­нализира прокуратурата за без­дейс­т­вията на длъж­нос­тни лица, които доведоха до тази ситуация с чумата“, категорична бе Нинова. 

Със сигур­ност трябва да се вземат сред­нос­рочни и дъл­гос­рочни мерки. Тук говоря за промяна в наред­бата за регис­т­рация на живот­ните и проб­лемите с екарисажите в дър­жавата“, раз­кри още лидерът на БСП

“Сега знам, че раз­лични говорители ще ни обвинят, че трупаме пар­тиен дивидент на гърба на мъката на хората. Искам да им заявя, че абсолютно нямаме такива намерения. Тази криза ще засегне всички ни — без значение на пар­тийна принад­леж­ност. Тук говорим за над­пар­тийно поведение.

“Няма да трупаме пар­тиен дивидент от нещас­тието на хората. БСП няма да изпол­зва мъката им, заради чумата по свинете“, под­черта Нинова.

В момента има огромно социално нап­режение, а премиерът се среща с ФК “Арда“. Вместо среща с ветеринари и пос­т­радали стопани, Борисов се среща с ръковод­с­т­вото на ФК “Арда“. Това е пот­ресаващо! Ние го раз­бираме това, защото идват мес­т­ните избори и той започва да започва да иззема предиз­бор­ната кам­пания на ръчна скорост, започва да раз­дава пари и т. н. 

В брифинга учас­тие взе и пред­седателят на столич­ната организация на БСП Калоян Пар­гов.

“Днес отново станахме свидетели на проб­лема с ремонта на “Лар­гото“. Това е поред­ната брошка в ревера на “гран­диоз­ните“ успехи на ГЕРБ в София. Това започва да става хроничен проб­лем. Всички знаем за ремон­тите на “Дон­дуков“, “Граф Игнатиев“, “Св. Сед­мочис­леници“.

Искам отново да призова Йор­данка Фан­дъкова да влезе в ролята си на кмет и да спре общес­т­вената поръчка за бок­лука. На всички вече е ясно, че в София много неща куцат. Нека да оставим новия кмет и новия общин­ски съвет, които и да са те, да вземат решение за това“, призова Пар­гов. 

Запитана каква е “цената на Мая Манолова, за да е кан­дидат на БСП за кмет на София“, Нинова бе категорична: “Просто не ми харесва въп­росът като фор­мулировка, това не е стока! Мая Манолова ще реши, град­с­ката кон­ферен­ция на БСП-София — също. Тя е на 14 сеп­тем­ври. Тогава ще стане ясно“.

Лидерът на чер­вените в столицата Калоян пар­гов също взе думата и посъветва медиите да проявят тър­пение до 14 сеп­тем­ври, когато ще стане ясно в какъв фор­мат БСП ще се яви на изборите в столицата.

“Карайте си сега спокойно отпус­ката. Сеп­тем­ври месец ще обявим нашия кан­дидат за кмет на София и как ще се явим на изборите“, отговори Калоян Пар­гов на въп­рос дали БСП ще номинира омбуд­с­манът Мая Манолова за управ­ник на столицата

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...