Обирджии пробват нова схема за разбиване на банкомати в София

Обирджии пробват нова схема за разбиване на банкомати в София

Полицията в София раз­с­ледва опит за източ­ване на два бан­комата на голяма банка, намираща се на столич­ния булевард “Слив­ница“. Случаят е от нощта в понедел­ник, а според екс­перти към момента не е ясно дали има взети пари от бан­коматите, предаде БНР. Извър­шителите са изпол­з­вали нова тех­нология, при която се пробиват малки дупки на уст­ройс­т­вото и оттам се манипулира елек­т­рон­ната сис­тема, след което бан­коматът сам пуска пари без в него да е сложена дебитна или кредитна карта. По случая се работи в СДВР. Издир­ват се и евен­туал­ните извър­шители. Към момента банката-собственик на бан­коматите извър­шва ревизия на уст­ройс­т­вата и намиращите се в тях сред­с­тва.