Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Над 2 000 000 българи са под прага на бедността, работим за да им се помогне

БСП: Над 2 000 000 българи са под прага на бедността, работим за да им се помогне

БСП: Над 2 000 000 българи са под прага на бедността, работим за да им се помогне

Ще бъдем максимално активни в новия политически сезон, заяви депутатът от левицата Христо Проданов

През изминалия сезон управ­ляващите се занимаваха с лобис­тко законодател­с­тво, а правител­с­т­вото беше непос­ледователно в политиките си. Това каза в интервю за Аген­ция „Фокус“ заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов. Той обясни, че през изминалата сесия не са били еднакви важ­ните законоп­роекти за политиците и общес­т­вото. „В Бъл­гария бед­ността е голям бич. Над 2 млн. бъл­гари живеят под прага на бед­ността. БСП се бореше и ще продължи да се бори точно да помага на тези групи от граж­дани, които едвам свър­з­ват двата края. Управ­ляващите се занимават преди всичко с лобис­тко законодател­с­тво и уреж­дане на въп­росите за едрия биз­нес, кор­порациите и тези, които изнасят парите от Бъл­гария“, посочи още Проданов. 

Заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ обърна внимание, че през сезона правител­с­т­вото е било непос­ледователно в своите политики. „Имам пред­вид промяната на законите. Днес се приема един, утре се приемат обрат­ните тек­с­тове на това, което са приели самите управ­ляващи. Това от своя страна води до несигур­ност, отб­лъс­ква инвес­титорите, защото никой не би отишъл да инвес­тира пари там, където има несигурна среда и няма правила“, посочи още Проданов. Той даде пример с Избор­ния кодекс и Закона за кон­цесиите. Ще бъдем мак­симално активни в новия политически сезон, допълни Христо Проданов. Според него на фона на пред­с­тоящите мес­тни избори този раз­говор ще бъде с акцент върху политиките на мес­т­ната власт и финан­сирането на общините и начините, по които те трябва да изпъл­няват своите задачи. „Политичес­ката битка пред­с­тои да се случи през есента“, комен­тира заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. Той отчете, че през есента има и други важни въп­роси. „Като приемане на бюджета за след­ващата година, в който ние ще нап­равим отново нашите пред­ложения“, заяви още Проданов. 

С помощ за най-уязвимите групи и с бор­бата с демог­раф­с­ката криза беше свър­зана алтер­нативата, която пред­ложихме. Тя беше основно свър­зана с увеличаване на доходите на най-ниско доход­ните и рис­ковите групи от бъл­гар­с­ките граж­дани. Пред­ложихме промени в Закона за ДДС за намаляване на ДДС став­ката на лекар­с­тва и хранителни стоки от първа необ­ходимост. Пред­ложихме данъчни облек­чения за семейс­т­вата с две и повече деца. Пред­ложихме еднок­рат­ната помощ за ученици от 1 до 4 клас“, заяви заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. По думите му за съжаление това се прави само от БСП. „Поради тази причина се раз­минава днев­ния ред на управ­ляващите и днев­ният ред на граж­даните“, допълни още заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...