Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Злато, сребро и бронз за младите ни информатици на олимпиадата в Баку

Злато, сребро и бронз за младите ни информатици на олимпиадата в Баку

С един златен, два сребърни и един брон­зов медал се зав­ръща бъл­гар­с­кият отбор от Меж­дународ­ната олим­пиада по инфор­матика, която се проведе в Баку, съобщи БГНЕС. Злат­ният медал е на Радос­лав Димит­ров. Радос­лав е ученик от 12 клас в МГ “Акад. Кирил Попов” в Плов­див. Сребърни медали спечелиха вар­ненецът Алек­сан­дър Кръс­тев от 12 клас в МГ “Д-р Петър Берон” и деветок­лас­никът Мар­тин Коп­чев от ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” в Габ­рово. Десеток­ланикът Вик­тор Кожухаров от русен­с­ката МГ “Баба Тонка” се прибира с брон­зов медал. Ръководители на бъл­гар­с­ките със­тезатели са Емил Келеве­джиев от Инс­титута по математика и инфор­матика на БАН и Антон Шиков от Ямбол. В олим­пиадата в Азер­байджан учас­т­ваха 327 ученици от 87 дър­жави. Бъл­гария се нарежда на 10-то място по точки и по медали. Това е най-доброто ни пос­тижение по медали от пос­лед­ните 5 години. Страната ни запазва 5-то място в света по медали в класирането за всич­ките олим­пиади. Учас­тието на нашите математици става с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие