Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът: България има интерес да инвестира в Туркменистан

Премиерът: България има интерес да инвестира в Туркменистан

Премиерът: България има интерес да инвестира в Туркменистан

Бъл­гар­с­ката страна има интерес да инвес­тира в Тур­к­менис­тан в редица сфери, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъс­тва на отк­риването на Меж­дународ­ната кас­пийс­ката изложба за иновативни тех­нологии в Тур­к­мен­баши.

Нав­лизат бъл­гар­ски ком­пании, има вече под­писани договори, мисля, че ще има и други, защото дейс­т­вително има гаран­ции за тех­ния биз­нес, изтъкна премиерът Борисов.

Бъл­гар­с­кият министър-председател акцен­тира върху сферата на строител­с­т­вото, където ком­пании преговарят за сключ­ването на сделки за безиз­копни тех­нологии. Голям интерес има в машинос­т­роенето към нас, добави още Борисов. 

Министър-председателят посочи, че Тур­к­менис­тан раз­полага с големи газови находища. Най-вече им е интересно дали можем да зах­раним газовия хъб „Бал­кан“, това може да стане само съв­мес­тно с рус­ката страна, заяви премиерът Борисов. Целта е нашият газов хъб „Бал­кан“, да намерим, и утре на срещата с Мед­ведев това ще говорим, дали, тъй като всички тръби от Тур­к­менис­тан минават през Русия, към днешна дата, дали не може да се нап­равят суапови сделки, каза още бъл­гар­с­кият премиер. 

Меж­дународ­ната кас­пийс­ката изложба за иновативни тех­нологии, на която присъс­тва премиерът Борисов, се провежда в рам­ките на Пър­вия кас­пийски икономически форум в Тур­к­менис­тан. Излож­бата е раз­положена в района на мор­с­кото прис­танище „Тур­к­мен­баши” и има за цел да прив­лече иновативни решения в областта на автомобил­ната индус­т­рия и произ­вод­с­т­вото на автомобилни ком­поненти. 

На автомобил­ното изложение „Тур­к­мен Сахра 2019“, което също е част от прог­рамата на меж­дународ­ната изложба, са пред­с­тавени нови леки и теж­котоварни автомобили и специална тех­ника, иновативни раз­работки на автомобил­ната индус­т­рия, съв­ременни раз­работки в областта на автомобил­ната аудио и видео елек­т­роника и автомобилни сис­теми за безопас­ност.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие