Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът: България има интерес да инвестира в Туркменистан

Премиерът: България има интерес да инвестира в Туркменистан

Премиерът: България има интерес да инвестира в Туркменистан

Бъл­гар­с­ката страна има интерес да инвес­тира в Тур­к­менис­тан в редица сфери, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъс­тва на отк­риването на Меж­дународ­ната кас­пийс­ката изложба за иновативни тех­нологии в Тур­к­мен­баши.

Нав­лизат бъл­гар­ски ком­пании, има вече под­писани договори, мисля, че ще има и други, защото дейс­т­вително има гаран­ции за тех­ния биз­нес, изтъкна премиерът Борисов.

Бъл­гар­с­кият министър-председател акцен­тира върху сферата на строител­с­т­вото, където ком­пании преговарят за сключ­ването на сделки за безиз­копни тех­нологии. Голям интерес има в машинос­т­роенето към нас, добави още Борисов. 

Министър-председателят посочи, че Тур­к­менис­тан раз­полага с големи газови находища. Най-вече им е интересно дали можем да зах­раним газовия хъб „Бал­кан“, това може да стане само съв­мес­тно с рус­ката страна, заяви премиерът Борисов. Целта е нашият газов хъб „Бал­кан“, да намерим, и утре на срещата с Мед­ведев това ще говорим, дали, тъй като всички тръби от Тур­к­менис­тан минават през Русия, към днешна дата, дали не може да се нап­равят суапови сделки, каза още бъл­гар­с­кият премиер. 

Меж­дународ­ната кас­пийс­ката изложба за иновативни тех­нологии, на която присъс­тва премиерът Борисов, се провежда в рам­ките на Пър­вия кас­пийски икономически форум в Тур­к­менис­тан. Излож­бата е раз­положена в района на мор­с­кото прис­танище „Тур­к­мен­баши” и има за цел да прив­лече иновативни решения в областта на автомобил­ната индус­т­рия и произ­вод­с­т­вото на автомобилни ком­поненти. 

На автомобил­ното изложение „Тур­к­мен Сахра 2019“, което също е част от прог­рамата на меж­дународ­ната изложба, са пред­с­тавени нови леки и теж­котоварни автомобили и специална тех­ника, иновативни раз­работки на автомобил­ната индус­т­рия, съв­ременни раз­работки в областта на автомобил­ната аудио и видео елек­т­роника и автомобилни сис­теми за безопас­ност.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...