Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев: С публикуването на уликите по хакерската атака срещу НАП предотвратяваме спекулации

Иван Гешев: С публикуването на уликите по хакерската атака срещу НАП предотвратяваме спекулации

Иван Гешев: С публикуването на уликите по хакерската атака срещу НАП предотвратяваме спекулации

Лепят ми етикети, защото нямат сериозни аргументи срещу мен, заяви кандидатът за главен прокурор по повод протестите срещу него

Уликите по делото за хакер­с­ката атака срещу НАП са пуб­ликувани с цел да няма спекулации. Това заяви заместник-главният прокурор Иван Гешев пред жур­налисти във Варна. 

Тази сед­мица за втори път бяха огласени данни от фай­лове и раз­пити на свидетели, които, според обвинението, доказ­ват ролята на обвинения за кибер­тероризъм Иван Тодоров като под­будител. 

По повод критиките, че подобна инфор­мация не бива раз­г­ласявана чрез медиите, прокурор Гешев заяви, че не вижда процесуален проб­лем в тези дейс­т­вия на прокуратурата: “Инфор­мация се дава само с раз­решение на наб­людаващия прокурор, както е пос­тъпено в този случай. С цел – само и един­с­т­вено – да не се изпол­зва това за инсинуации, въп­реки че то се изпол­зва. Тази инфор­мация е давана, след като е пред­с­тавена в съда и след като съдът я е обсъдел и произ­несъл. Така че процесуален проб­лем няма. А това, че на някой не му харесва истината – това не е проб­лем на Прокуратурата. Но Прокуратурата няма защо да мълчи, при положение че не е виновна. За какво сме виновни? За това, че арес­тувахме най-голямата група за телефонни измами и за един месец почти нямаше телефонни измами в страната? За това, че приб­рахме половината мутри или хора, които не са пипани в целия Преход? За това ли трябва да се срамуваме?“. 

Заместник-главният прокурор Иван Гешев комен­тира оповес­тената инфор­мация по повод делото срещу “ТАД Груп“ и нап­режението и протес­тите срещу неговата кан­дидатура за главен прокурор. 

На въп­рос как ще отговори на повишеното общес­т­вено нап­режение и многоб­рой­ните протести по негов адрес, Гешев отговори: “Това, че една малка извън­пар­ламен­тарна пар­тия не ме харесва, е видимо. За мен е важно оцен­ката на обик­новените бъл­гар­ски граж­дани и на хората, за които работи Прокуратурата. За мен е важно Прокуратурата да работи активно и да повишава общес­т­веното доверие в себе си“. 

Определението “бухалка на управ­ляващите“ Гешев комен­тира така: “Такива определения, етикети и всякакви други неща са много лесни. Те се изпол­з­ват обик­новено, когато нямаш някакви аргументи. Този тип определения излъч­ват без­силие и злоба“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие