Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

Сметището е нерегламентирано, обявиха от Пътната агенция

Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ /АПИ/ внася сиг­нал в прокуратурата срещу соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, чийто складирани отпадъци предиз­викаха на 13 август пожар в близост до АМ “Струма“ край Дуп­ница, съоб­щиха от път­ната аген­ция.

Преминаването в учас­тъка от автомагис­т­ралата между п. в. “Дуп­ница“ и п. в. “Бобошево“ остава ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен мар­ш­рут от п. в. “Дуп­ница“ по път I-1 (E-79) до п. в. “Бобошево“ на АМ “Струма“ и обратно.

Пред­с­тои на над­леза, който беше обх­ванат от пожара на сметището, днес да бъде нап­равен обс­тоен оглед от екип от специалисти на Инс­титута по пътища и мос­тове в АПИ и на строителя. Ще бъдат обс­лед­вани стъл­бовете на съоръжението, ригели, фуги, греди и лагери. Пър­воначал­ният анализ ще бъде готов до края на деня. Въз основа на него ще се реши дали преминаването по съоръжението остава ограничено и какви ремонтно-възстановителни дей­ности ще е необ­ходимо да се пред­п­риемат за безопас­ното преминаване по моста в района на пожара. След като е ясно какви мерки трябва да се изпъл­нят и има количествено-стойностна сметка АПИ ще предяви иск към соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, нап­равил нерег­ламен­тираното сметище и предиз­викало пожара.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие