Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

Сметището е нерегламентирано, обявиха от Пътната агенция

Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ /АПИ/ внася сиг­нал в прокуратурата срещу соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, чийто складирани отпадъци предиз­викаха на 13 август пожар в близост до АМ “Струма“ край Дуп­ница, съоб­щиха от път­ната аген­ция.

Преминаването в учас­тъка от автомагис­т­ралата между п. в. “Дуп­ница“ и п. в. “Бобошево“ остава ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен мар­ш­рут от п. в. “Дуп­ница“ по път I-1 (E-79) до п. в. “Бобошево“ на АМ “Струма“ и обратно.

Пред­с­тои на над­леза, който беше обх­ванат от пожара на сметището, днес да бъде нап­равен обс­тоен оглед от екип от специалисти на Инс­титута по пътища и мос­тове в АПИ и на строителя. Ще бъдат обс­лед­вани стъл­бовете на съоръжението, ригели, фуги, греди и лагери. Пър­воначал­ният анализ ще бъде готов до края на деня. Въз основа на него ще се реши дали преминаването по съоръжението остава ограничено и какви ремонтно-възстановителни дей­ности ще е необ­ходимо да се пред­п­риемат за безопас­ното преминаване по моста в района на пожара. След като е ясно какви мерки трябва да се изпъл­нят и има количествено-стойностна сметка АПИ ще предяви иск към соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, нап­равил нерег­ламен­тираното сметище и предиз­викало пожара.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие