Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

Сметището е нерегламентирано, обявиха от Пътната агенция

Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ /АПИ/ внася сиг­нал в прокуратурата срещу соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, чийто складирани отпадъци предиз­викаха на 13 август пожар в близост до АМ “Струма“ край Дуп­ница, съоб­щиха от път­ната аген­ция.

Преминаването в учас­тъка от автомагис­т­ралата между п. в. “Дуп­ница“ и п. в. “Бобошево“ остава ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен мар­ш­рут от п. в. “Дуп­ница“ по път I-1 (E-79) до п. в. “Бобошево“ на АМ “Струма“ и обратно.

Пред­с­тои на над­леза, който беше обх­ванат от пожара на сметището, днес да бъде нап­равен обс­тоен оглед от екип от специалисти на Инс­титута по пътища и мос­тове в АПИ и на строителя. Ще бъдат обс­лед­вани стъл­бовете на съоръжението, ригели, фуги, греди и лагери. Пър­воначал­ният анализ ще бъде готов до края на деня. Въз основа на него ще се реши дали преминаването по съоръжението остава ограничено и какви ремонтно-възстановителни дей­ности ще е необ­ходимо да се пред­п­риемат за безопас­ното преминаване по моста в района на пожара. След като е ясно какви мерки трябва да се изпъл­нят и има количествено-стойностна сметка АПИ ще предяви иск към соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, нап­равил нерег­ламен­тираното сметище и предиз­викало пожара.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...