Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Столичните полицаи също подкрепят номинацията на Иван Гешев

Столичните полицаи също подкрепят номинацията на Иван Гешев

Столичните полицаи също подкрепят номинацията на Иван Гешев

Дирек­торът на Столич­ната дирек­ция на вът­реш­ните работи (СДВР) Георги Хаджиев също под­к­репи Иван Гешев за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, съоб­щиха от прес­цен­търа на Вър­ховна касационна прокуратура.

Вижте цялата позиция, под­писана от дирек­тора на СДВР ст. комисар Георги Хаджиев:

В качес­т­вото ми на дирек­тор на Столична дирек­ция на вът­реш­ните работи, изразявам положител­ната си позиция относно решението на прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет за номиниране на гос­подин Иван Гешев за учас­тие в процедурата по избор на нов главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария.

Столична дирек­ция на вът­реш­ните работи осъщес­т­вява пол­зот­ворно сът­руд­ничес­тво с Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария и г-н Гешев в качес­т­вото му на неин пред­с­тавител, като считам, че същият притежава необ­ходимите професионални и нрав­с­т­вени качес­тва за изпъл­нение на длъж­ността главен прокурор”.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие