Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Абсурден закон: Изродът от село Сотиря може да излезе от затвора след 27 години

Абсурден закон: Изродът от село Сотиря може да излезе от затвора след 27 години

Окръж­ната прокуратура в Сливен пов­дигна три обвинения — за убийс­тво, за блуд­с­тво и за изнасил­ване на задър­жания за убийс­т­вото на 6-годишното дете от сливен­с­кото село Сотиря. 

Задър­жаният Мар­тин Трифонов е в бол­ница под засилена полицейска охрана. Заради трагич­ната смърт на момичето в понедел­ник в Община Сливен е обявен Ден на траур. 

Обвиненията на Мар­тин Трифонов са пов­диг­нати в присъс­т­вието на служебен защит­ник в бол­ницата, където е нас­танен, предаде БНТ

След някол­кочасови прес­лед­вания вчера и оказ­ване на съп­ротива, заподоз­реният за убийс­т­вото в Сотиря беше прос­т­релян от полицията. 

Има огнес­т­релни рани и счуп­вания на кос­тите в областта на крака. Със­тоянието му е стабилно, адек­ватен е и е кон­так­тен, казаха от Сливен­с­ката бол­ница. Нап­равени са му две операции. По думите на лекаря поне сед­мица ще е необ­ходима 21-годишният мъж да бъде изписан от лечеб­ното заведение. 

По време на укриването си Мар­тин се вър­нал в дома си за кратко. Майка му го нах­ранила, но не съоб­щила в полицията. 

Днес съдът ще гледа мяр­ката за неот­к­лонение на Мар­тин. Пред­видените наказанията за трите обвинения са 30 години зат­вор, доживотен зат­вор и доживотен зат­вор без право на замяна.

21-годишният убиец на 7-годишното дете в село Сотиря най-вероятно ще излезе от зат­вора след 2728 години, освен ако не бъде помил­ван преди това. Така извер­гът ще се озове извън решет­ките само на 48 години.

Прог­нозата нап­рави извес­т­ният адвокат Марин Мар­ков­ски пред Lupa.bg.

Обвиненията, с които Мар­тин Трифонов ще влезе в съда, са за убийс­тво на малолетно лице по особено жес­ток и мъчителен начин и за изнасил­ване. Мак­симал­ната присъда, която той може да получи, е доживотен зат­вор с или без право на замяна. Но според Наказателно-процесуалния кодекс, в случай, че той си приз­нае деянието, тя ще бъде заменена с 30-годишен зан­дан. При добро поведение зад решет­ките, както и при труд вътре, той може да излезе на свобода след само 27 години.

Пос­тавяме на фокуса на общес­т­вото и химичес­ката кас­т­рация като наказание при изнасил­ване, педофилия и други сек­суални изв­ращения”. Това се казва в позиция на ВМРО – Бъл­гар­ско национално движение. 

Там се казва също”: Случаят в село Сотиря не бива да остане просто поред­ният абзац от дъл­гата сводка с прес­тъп­ления извър­шени от мар­гинални субекти. Преди Крис­тин има много дълъг списък с придобилите пуб­лич­ност подобни нечовешки звер­с­тва. 

- Вероника Здрав­кова във В. Тър­ново, убита от рецидивист, който беше излязъл от зат­вора няколко дни преди това – съден по бър­зото произ­вод­с­тво за убийс­тво със споразумение с прокуратурата и пус­нат преж­дев­ременно; 

- Вик­тория Маринова в Русе, изнасилена и убита от циганин, който сключи споразумение с прокуратурата; 

- 23-годишната жена изнасилена и ограбена от алжирец до Кон­ната база в София; 

- Изнасиленото и пребито непъл­нолетно момиче от с. Хай­редин, община Коз­лодуй; 

- Бив­шият учител по музика в Казан­лъшко училище, който сис­темно изнасил­вал 13 годиш­ната си дъщеря и т.н и т.н.

Да не пропус­каме десет­ките извес­тни случаи на въз­рас­тни жени, с които не вед­нъж са се гав­рили подобни изверги, както и изнасил­ванията на мом­чета, пос­лед­ното от които беше в квар­тал „Секирово” на Раков­ски. Там непъл­нолетни цигани се гав­риха, блуд­с­т­ваха и изнасилиха 12-годишно момче. Ето защо от ВМРО сме категорични, че под­гот­вените от нас промени в НПК за отпадането на сък­ратеното съдебно след­с­т­вие, с което се намаляват присъдите с до 1/3 трябва да отпадне, особено при подобни тежки прес­тъп­ления. Категорични сме, че инс­титута на неиз­беж­ната отб­рана също трябва да бъде раз­ширен и внед­рен мак­симално бързо”, пишат от ВМРО.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...