Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Тракиецът въстана, за да изпълни дълга към Рода и себе си

Президентът: Тракиецът въстана, за да изпълни дълга към Рода и себе си

Президентът: Тракиецът въстана, за да изпълни дълга към Рода и себе си

Държавният глава бе на Петрова нива, за да почете паметта на героите от Илиндинско-Преображенското въстание

Нека е ясно, че ние не тър­сим отмъщение, но няма да заб­равим и пепелищата. И ако през годините никой не изпълни дълга си към тракийци, то днес, от това свято място, нека заявим високо и категорично, че е въп­рос на отговор­ност на всеки бъл­гар­ски дър­жав­ник да бъде редом с нас­лед­ниците на изс­т­радалите“, под­черта в словото си по време на тър­жес­т­вата на Пет­рова нива бъл­гар­с­кият дър­жавен глава.

На Преоб­ражение през 1903 година тракиецът въс­тана, за да изпълни своя дълг като човек и бъл­гарин пред своя род и към себе си. Това каза президен­тът Румен Радев по време на Национал­ния въз­поменателен събор по повод 116-та годиш­нина от Илинденско-Преображенското въс­тание в мес­т­ността Пет­рова нива, предаде „Фокус“.

Така години след тези паметни събития Михаил Гер­джиков описа една от най-трагичните, но и славни страници от нашата история. Страница, написана с кръвта на шепа юнаци, изп­равили гордо вдиг­нати глави в една отчаяна, но дос­тойна битка за справед­ливост. Едно народно въс­тание, един под­виг, за който с готов­ност и дори с нес­к­рито удовол­с­т­вие бед­ният селянин от стран­джан­с­ките и родоп­с­ките усои и пол­с­кият работ­ник от одрин­с­ките степи заделяха от оскъд­ния свой и на децата си залък, за да си набавят оръжие“, отбеляза президен­тът Румен Радев.

Той припомни, че след кон­г­ресите в Смилево и Солун, делегатите от Одрин­с­кия революционен окръг решават да зас­танат рамо до рамо със своите братя от Македония и да принесат и своя дан към олтара на революцията.

“От Илин­ден, през Преоб­ражение, до Кръс­тов­ден македон­с­ките и тракийс­ките бъл­гарки водят епична битка за свобода, избирайки дос­той­ната смърт пред скот­с­кия живот. Въс­танието е потопено в кръв – в Тракия избитите са хиляди, а селата – опожарени. Без­к­раен човешки кер­ван поема по своя поход към земята на спасението, към свободна Бъл­гария. Неговата съдба обаче остава нераз­б­рана. Това е нес­рет­ничес­т­вото на тракиеца – такова бе то през 1903 година и през 1916 година. И свои, и чужди тър­гуват за негова сметка, докато той с цената на живота си защитава общонационална кауза, ще напише по-късно Михаил Гер­джиков“, каза още дър­жав­ният глава.

И ако никой през годините не изпълни дълга си пред тракийци, то нека днес, от това свято място, да заявим категорично, че е въп­рос на отговор­ност на всеки бъл­гар­ски дър­жав­ник да бъде редом до нас­лед­ниците на пос­т­радалите. Нека да е ясно, че не тър­сим отмъщение, но няма да заб­равим и пепелищата, които погъл­наха не само домове и имане, но и хиляди човешки съдби.

Нека не се крием зад дъл­бока политика на благоразумие, защото е въп­рос на национално дос­тойн­с­тво да не поз­волим да бъде преиначавана историята, да не допус­нем и да нап­равим така, че да не бъдат заб­равени справед­ливите искания и да бъдат отлагани за някой след­ващ ден. Това е един­с­т­веният европейски начин да пос­тиг­нем завета на Георги Кон­долов. Пок­лон пред паметта на героите и хилядите невинни жер­тви. Да живее Бъл­гария!“, посочи още Румен Радев.

Президен­тът Румен Радев прие почет­ния строй на пред­с­тавител­ните роти на Национал­ната гвар­дейска част и ще отдаде почит пред паметта на загиналите. С това започна въз­поменател­ното тър­жес­тво пред мемориала в мес­т­ността Пет­рова нива и завърши с тър­жес­т­вена заря-проверка, която освети небето над историчес­ката мес­т­ност.

По-рано тук се съб­раха хиляди хора, за да почетат паметта на жер­т­вите от Илинденско-Преображенското въс­тание. Всички те носят бъл­гар­ски трибаг­реници, а някои от тях са в автен­тични народни носии. За спокой­ното протичане на мероп­риятията мер­ките за сигур­ност в района са засилени. Събитията по отбеляз­ване на годиш­нината от събитията през 1903 година продъл­жават с кон­церт на отк­рито.

Кор­нелия Нинова: Това е силата на бъл­гар­с­кия дух!

Днес почитаме героите от Илин­ден­ско — Преоб­ражен­с­кото въс­тание, показали силата на бъл­гар­с­кия национален дух. Хиляди смели сърца останаха завинаги свър­зани от меч­тата за свобода и единение. Пок­лон  пред смелостта и саможер­т­вата им.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...