Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина ген. о. з. Георги Силянов

Почина ген. о. з. Георги Силянов

Почина дъл­гогодиш­ният генерал от МВР Георги силянов – един от ветераните на бъл­гар­с­ката кон­т­раразуз­навателна общ­ност. Роден е на 17 март 1932 г. в Перущица. От 1952 г. е разуз­навач и старши разуз­навач в Дър­жавна сигур­ност. След това преминава по цялата йерар­хия на служ­бата –инс­пек­тор, начал­ник на отделение, заместник-началник отдел. От 1980 г. до 1985 г. е начал­ник на Окръж­ното управ­ление на МВР в Русе. В периода 1985 –1989 е първи заместник-началник на управ­ление Шесто („Борба с идеологичес­ката дивер­сия”) на Дър­жавна сигур­ност. От 20 декем­ври 1989 г. е първи заместник-началник на Второ главно управ­ление („Кон­т­раразуз­наване”) до 1990 г.

Поколения служители в сис­темата на МВР ще го запом­нят като иск­рен пат­риот, доказан специалист и талан­т­лив ръководител. Беше верен привър­женик на социал­ните идеи, на които отдаде съз­нател­ния си живот.

Пок­лон пред свет­лата му памет.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ изказ­ват иск­рените си съболез­нования във връзка с кон­чината на о.з. ген. Георги Силянов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...