Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина ген. о. з. Георги Силянов

Почина ген. о. з. Георги Силянов

Почина дъл­гогодиш­ният генерал от МВР Георги силянов – един от ветераните на бъл­гар­с­ката кон­т­раразуз­навателна общ­ност. Роден е на 17 март 1932 г. в Перущица. От 1952 г. е разуз­навач и старши разуз­навач в Дър­жавна сигур­ност. След това преминава по цялата йерар­хия на служ­бата –инс­пек­тор, начал­ник на отделение, заместник-началник отдел. От 1980 г. до 1985 г. е начал­ник на Окръж­ното управ­ление на МВР в Русе. В периода 1985 –1989 е първи заместник-началник на управ­ление Шесто („Борба с идеологичес­ката дивер­сия”) на Дър­жавна сигур­ност. От 20 декем­ври 1989 г. е първи заместник-началник на Второ главно управ­ление („Кон­т­раразуз­наване”) до 1990 г.

Поколения служители в сис­темата на МВР ще го запом­нят като иск­рен пат­риот, доказан специалист и талан­т­лив ръководител. Беше верен привър­женик на социал­ните идеи, на които отдаде съз­нател­ния си живот.

Пок­лон пред свет­лата му памет.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ изказ­ват иск­рените си съболез­нования във връзка с кон­чината на о.з. ген. Георги Силянов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...