Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланичката на Великобритания: Много добре работим с Иван Гешев

Посланичката на Великобритания: Много добре работим с Иван Гешев

Посланичката на Великобритания: Много добре работим с Иван Гешев

Изборът на главен прокурор е вътрешен въпрос на България, категорична е Ема Хопкинс

Британ­с­кият пос­ланик у нас комен­тира най-актуалната тема, свър­зана със съдеб­ната сис­тема за тази година – избора на нов главен прокурор. По думите на Н.Пр. Ема Хоп­кинс, тя е останала с много добри впечат­ления от работата на нас­тоящия зам.-главен прокурор и един­с­т­вен кан­дидат за след­ващ “обвинител №1“ Иван Гешев, комен­тира Епицентър.бг. Аз мисля, че това е вът­решен въп­рос на Бъл­гария. От моите оперативни колеги знам, че ние много добре работим с гос­подин Гешев, особено при криминални случаи, комен­тира Хоп­кинс. Преди месец пос­ланикът на Великоб­ритания имаше среща и с правосъд­ния минис­тър Данаил Кирилов по отношение на анон­сирания от него законоп­роект за изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдеб­ната власт, засягащи тър­сенето на отговор­ност на т.нар. “трима големи“ в правосъдието – пред­седателите на Вър­хов­ния касационен съд и на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд и глав­ният прокурор. В тази връзка Хоп­кинс под­черта, че е “лично заин­тересована“ какви ще бъдат финал­ните изменения и, че следи раз­витието по въп­роса, защото според нея това е извън­редно важен момент. Още повече, че тук е намесена и бъл­гар­с­ката Кон­с­титуция и мисля, че като дър­жава – членка на ЕС ще остане наш пар­т­ньор при всички аспекти на въп­роса, посочи британ­с­кият пос­ланик у нас. В момента се работи върху една схема, според която всички бъл­гари, които са се въз­пол­з­вали от тази схема за начина на оставане у нас, могат да продъл­жават да изпол­з­ват положението. Искаме бъл­гарите да дой­дат, защото всяка година много от тях, които идват, имат някакъв принос. Бихме искали тази тен­ден­ция да продължи и през 20202021 г. Преди да стане пър­вата жена-посланик на Великоб­ритания в София, Н.Пр. Ема Хоп­кинс е ръководила кам­панията на британ­с­кото правител­с­тво за спиране на сек­суал­ното насилие във военни зони.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Loading...

Земеделие

Loading...