Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Политическите назначения в дипломацията ни надхвърлиха законовата квота

Експерт: Политическите назначения в дипломацията ни надхвърлиха законовата квота

“Бъл­гар­с­кото дип­ломатическо дружес­тво не за първи път обръща внимание на някои порочни прак­тики“. Това каза пред БНР Симеон Николов от Бъл­гар­с­кото дип­ломатическо дружес­тво във връзка с пис­мото им относно наз­начаването на бив­шият шеф на КПКОНПИ Пламен Геор­гиев за бъл­гар­ски генерален кон­сул във Вален­сия. В тази позиция наз­начението на Геор­гиев е наречено бед­с­т­вие.

“Не акцен­тираме върху лич­ността, а върху прин­цип­ния въп­рос, който тук е спаз­ването на закона и грижата за кад­ровото обез­печаване и със­тоянието на дип­ломатичес­ката служба, за водене на политики и отс­тояване на национал­ния интерес“, уточни Николов в предаването “Преди всички“ по прог­рама “Хоризонт“.

Той цитира чл. 65, ал. 2 от Закона за дип­ломатичес­ката служба, според който са необ­ходими най-малко 2 години работа в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, за да бъдеш наз­начен на такава длъж­ност. “Това е политическо наз­начение, няма спор“, категоричен беше Николов и добави, че според чл. 24, ал. 2 “наз­наченото лице, което не е от със­тава на дип­ломатичес­ката служба, трябва да е изявена лич­ност, която се пол­зва с без­с­порно добро име и авторитет в Бъл­гария, а реак­циите в общес­т­вото свидетел­с­т­ват за съв­сем друг случай“.

По думите му квотата на т.нар. “политически наз­начения“ отдавна е над­х­вър­лена и посочи, че 8 от 15-те генерални кон­сули са такива. “Загуби се сред­ният ешелон в МВнР. Той вече е със­тавен от вън­шни хора на дип­ломатичес­ката служба, без необ­ходимата под­готовка и опит и се прекъсва връз­ката на предаване на опит между по-старите и по-младите. Съз­даде се една каста от пос­тоянни пос­ланици, които, без да се връщат в Бъл­гария, прелитат от една страна в друга“.

Николов припомни, че в Закона за дип­ломатичес­ката служба има изис­к­ване за владеене на език и комен­тарите, че това не е задъл­жително, не са верни. Той добави, че генерал­ният кон­сул е официално лице, което пред­с­тав­лява Бъл­гария и затова изис­к­ванията са големи.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...