Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес отбеляз­ват екс­перти към дуал­ните паралелки в професионал­ните гим­назии в Плов­див и областта. Седем от тях бяха запъл­нени още на първо класиране. От Инс­пек­тората по образованието отбеляз­ват нарас­т­ващата през пос­лед­ните години положител­ната тен­ден­ция благодарение на биз­неса, който все по-осезаемо изпитва глад за кадри. Заради големия интерес към професионал­ното образование тази година гим­назиите в Плов­див и областта са заявили 18 дуални паралелки.

Дуал­ната сис­тема на обучение добива все по-голяма популяр­ност сред учениците и сред родителите. В началото родителите се притес­няваха и самите ученици се притес­няваха какво точно пред­с­тав­лява дуал­ната сис­тема на обучение и сега след като години в плов­див­ска област има такава сис­тема виж­дат, че тя има своите предим­с­тва, обясни Ран­гел Рай­чев, старши екс­перт по организация на сред­ното образование — РУО-Пловдив. Интерес от биз­неса в региона има към тех­ничес­ките специал­ности, които се броят на пръсти. Все по-осезаема липса на кадри има в областта на топ­лин­ната тех­ника. Поради това от новата учебна година Професионал­ната гим­назия по хранителни тех­нологии и тех­ника ще въведе дуално обучение по специал­ността „Топ­лотех­ника“. Паралел­ката вече е запъл­нена на първо класиране. Инж. Люд­мила Ган­чева, дирек­тор на ПГ по хранителни тех­нологии и тех­ника, комен­тира, че учениците ще изучават освен теоретични знания и чисто прак­тически, свър­зани с изг­раж­дане и мон­таж на сис­темите в тази област. Като при дуал­ната сис­тема на обучение изцяло ще бъде и учеб­ната и произ­вод­с­т­вената прак­тика в реална работна среда. По време на обучението учениците ще прак­тикуват в 20 фирми в региона.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...